Yad Vashem

Bijbelteksten

Jesaja 56:5Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel