Nieren
νεφρός G3510 "nieren, lendenen", כִּלְיָה H3629 "het vetste, niervet, binnenste mijn -, nier, niet",

Zie ook: Geweten, Lichaam (mens),

Nieren
Inhoud

Geweten
In de Bijbel wordt verschillende keren gesteld dat "de HEER de nieren en het hart toetst" (Ps 7:10; Jer 11:20; 17:10; 20:12; Opb 2:23). In het Hebreeuws betekent כִלְיוֹת niet alleen "nieren", maar ook de "zetel van emotie en aanhankelijkheid". In 1Kr 28:9 zien we dat de schrijver een andere constructie gebruikt "de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen", waar dit nog eens wordt ondersteund, de nieren hebben in het Hebreeuws ook een symbolische betekenis, het is het binnenste en geheimste deel van de mens, de plaats voor verborgen gedachten en plannen, met andere woorden: het geweten en het moreel besef. In het Nederlands komt deze tweede betekenis terug in de uitdrukking "in hart en nieren".

David schrijft in een van zijn psalmen "Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren." (Ps 16:7) de NBV heeft het יִסְּרוּנִי כִלְיוֹתָי "onderwijzen mij mijn nieren" daarom heel mooi vertaald in "zelfs in de nacht spreekt mijn geweten", want als je overdag ergens druk mee bezig bent geweest, dan is het logisch dat je 's nachts dit allemaal moet verwerken. Als je continue met je gedachten bij God bent, zoals David, dan is het logisch dat ook "zelfs 's nachts zijn mijn gedachten bij Hem" (Groot Nieuws '96). Vandaar dat als Job getuigt "Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;" (Job 19:25) hij iets later stelt dat "mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot" (Job 19:27) of "heel mijn binnenste smacht van verlangen" zoals de NBV vertaalt.

De uitdrukking "onderwijzen mij mijn nieren" is dan ook een van de vele mooie voorbeelden van de bloemrijke taal die het Hebreeuws eigen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!