Aleph
א H9001 "Aleph",

Zie ook: Beeldbank, Hebreeuws,

De Aleph א Hebreeuwse letter, eerste letter van het alfabet; getalswaarde "1".

Inhoud

De letter א van אָלֶף‎ aleph wordt voor diverse doeleinden gebruikt. 1) Als medeklinker geeft ze de glottisslag weer. Hierbij is medeklinker beredeneerd vanuit Hebreeuws oogpunt. 2) Ook kan ze een hiaat aangeven, ook al is daarbij geen sprake van een glottisslag. In een aantal woorden wordt de א geheel niet uitgesproken, al of niet wanneer het een klank betreft die weggesleten is. Echter het drieletterig karakter van woorden, wordt ermee in stand gehouden. Dit kan wenselijk of nodig zijn om bijvoorbeeld grammaticale redenen. 3) Als laatste geeft ze als leesmoeder een klinker weer.

Ontstaan

Het ontstaan is onzeker, sommigen menen dat de letter אָלֶף‎ aleph van origine een "os" representeert (Gesenius' Hebrew Grammar, §5f). In het vroeg-Hebreeuws schrift werd het vooral ook als richtingwijzer gehanteerd en een andere mogelijke herkomst kan zijn.

In het afgeleide Samaritaanse alfabet wordt de letter als geschreven.

א als afkorting

Er zijn een twaalftal inscripties gevonden waar de aleph (א) alleen staat op pithoi (= grote vaten of kruiken van keramiek voor het opslaan van graan, olijven, wijn en olie) welke zijn opgegraven in Kuntillet ‘Ajrud (ong. 50km zuidelijk van Kadesh Barnea), uit de 8ste eeuw v.C. Volgens Gershon Galil representeert deze enkele letter een afkorting met de betekenis van asham = "schuldig" = verzoening, een offer doen voor een zonde.


Aleph-Tau code

Zie het hoofdartikel Aleph-Tav code


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!