Assertiviteit

Zelfbewust, zelfverzekerd. Assertief zijn houdt in dat iemand zijn eigen mening respecteert en opkomt voor zichzelf.

Het Engels kent in tegenstelling tot de Nederlandse taal het werkwoord "to assert" wat betekent: jezelf kenbaar maken, voor jezelf opkomen, duidelijk je eigen mening zeggen. 'Nee' durven zeggen zonder je schuldig te voelen, keuzes kunnen maken en risico’s durven nemen. Maar zeker ook: uiting geven aan je gevoelens van vriendschap, liefde en genegenheid, en negatieve emoties durven uiten. Assertief zijn betekent ook vrijmoedig zijn. Het uitgangspunt van assertiviteit en christen zijn is in de eerste plaats geworteld in onze christelijke identiteit. Het is om die reden dat Petrus zegt: "in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam". Deze christelijke identiteit is onvergankelijk, niet gebouwd op onze inspanningen of eigen mogelijkheden, maar op de eeuwigdurende genade van God (1 Petrus 1:18-19).

Oude Testament

In het Oude Testament lezen we dat de dochters van Zelafead opkomen voor hun erfenis "Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader" (Num. 27:4)

Nieuwe Testament

Voorbeelden van assertiviteit in het Nieuwe Testament zien we als de dienaar van de hogepriester Jezus in het gezicht slaat, Hij hem ter verantwoording roept: "Waarom slaat u Mij?" (Joh. 18:23). Als Paulus omwille van het evangelie gegrepen wordt, beroept hij zich op de keizer.

Inhoud

AnekdotesCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!