Terebint
אַיִל H352 "muurvlakken, ram, ramsvellen", אֵלָה H424 "iepeboom, eikeboom, eik, terebint, eikenboom", אֵלָה H425 "terebintendal, Ela, eikendal", אַלָּה H427 "eik , terebint", אֵלוֹן H436 "eik, Elon-thabor (, terebint, eikenbos",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Pistache,

In het de NBV, NBG wordt אלה of אלון vaak vertaald met terebint. Er dient echter onderscheid te worden gemaakt tussen de diverse benamingen met אלה elah of alah wordt de eik bedoeld, terwijl met אלון elon de Pistache of de Terebint bedoeld.

Zie Eik voor een verdere uitwerking van deze 2 woorden.

Inhoud

De terebint of terpentijnboom, de boom die de oudst bekende terpentijn oplevert, Pistacia terebinthus (”Van Terbentijnboom. … Desen boom heetet in Griecx ende Latijn Larix”, FUCHS, N. Herb. z vi v° [1543]; ”Desen boom wort hier te lande Termenthiin boom oft Therbenthiinboom gheheeten, nae den Grieckschen Terminthos …, oft soo hij somtijts oock ghenoemt wort Terebinthos”, DODON. 1457 b [ed. 1608]; ”Ick hebbe mijne tacken uytgestreckt gelijck een termentijnboom, ende mijne tacken zijn heerlick ende aengenaem”, Statenb., Jezus Sir. 24, 18 [ed. 1688]; ”Als men verder voortgaet, ontmoet men veele Terpentynboomen, waer van de bouluiden de gom opzamelen”, DE BRUYN, Reizen 2, 335 b [1714])


Botanie

Taxonomische indeling
 • Rijk: Plantae (Planten)
  • Superdivisie: Spermatophyta
   • Divisie: Angiospermae
    • Klasse: Dicotyledoneae
     • Familie: Anacardiaceae (Pruikenbomen)
      • Geslacht: Pistacia
       • Soort: Pistacia atlantica
       • Soort: Pistacia lentiscus (Terebint)
       • Soort: Pistacia palaestina
       • Soort: Pistacia saportae
       • Soort: Pistacia vera (Pistache)

Terebinth


Verspreidingsgebied

Golan, Gallilea, Middellandse zee-kust, Noordelijke valleien, Gilboa, Karmel, Samaritaanse bergen, Judea bergen, Sharon, Shefela,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!