Klopas
Κλωπᾶς G2832 "Kleopas",

Zie ook: Personen, Namen,

man van Maria, stond bij het kruis van Christus

Inhoud

Bijbel

De naam Klopas is de Griekse vorm van de Aramese naam Chalpaj, en komt alleen in de passage van Johannes voor en wel in de combinatie “man van Maria”. Volgens de Griekse kerkvader Hegesippus (eind tweede eeuw n.Chr.) was deze Klopas een broer van Jozef en vader van Simeon, de leider van de gemeente te Jeruzalem (Eusebius, Historia Ecclesiastica III, xi; xxxii,1-4).

Op basis van de verwantschap tussen de namen Klopas (Aram. Chalpaj) en Alfeüs, de Hebreeuwse letter chet wordt in het Grieks (LXX) wel vaker met een alpha weergegeven, gaan sommigen ervan uit dat Klopas dezelfde is als Alfeüs, en zou dan de vader van de discipel Jakobus zijn (Matt.10:3, niet te verwarren met Jakobus de halfbroer van Jezus). Als dit zo is dan is "Maria, de vrouw van Klopas" dezelde als "Maria, de moeder van Jakobus" (= de zoon van Alfeüs) die in Mark.15:40; 16:1 en Luk.24:10 genoemd wordt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!