Jaloezie
קָנָא H7065 "envious, jealous, jealousy, very, zealous, envy, ", קַנָּא H7067 "jaloers, naijverig", קִנְאָה H7068 "for my sake, zeal, jealousy, envy", קַנּוֹא H7072 "jealous",

Jaloezie of ijverzucht (ook: jaloersheid of nijd) is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had (W. G. Parrott & R. H. Smith, (1993), "And belongs to Ami. Distinguishing the experiences of envy and jealousy" in Journal of Personality and Social Psychology, 64, p. 906-920). Dit kan zowel om materie, eigenschappen als om relaties gaan. Het gevoel is gerelateerd aan afgunst maar is niet synoniem daaraan.

Inhoud

Bijbel

In Spreuken worden een aantal gevolgen van jaloezie genoemd: "Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen" (Spr. 6:34), "Een gezond hart is het leven des vleses; maar nijd is verrotting der beenderen" (Spr. 14:30), "Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid; maar wie zal voor nijdigheid bestaan?" (Spr. 27:4). Ook in het Nieuwe Testament wordt gewaarschuwd voor jaloezie "Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid" (Jak. 3:14).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!