Spanje
Σπανία G4681 "Spanje",

Land welke 2x in de brief van Paulus aan de Romeinen (5:24, 28) wordt genoemd. Zeer waarschijnlijk is Paulus nooit meer in Spanje geweest, hoewel in een brief van de kerkvader Clemens wordt vermeld  ”dat hij de edele roem, die het loon voor zijn geloof was, had verworven, doordat hij aan de gehele wereld de gerechtigheid leerde en de uiterste grens van het westen had bereikt.” Met deze uitdrukking zal aan Spanje gedacht moeten worden.


Aangemaakt 16 oktober 2009Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!