Homiletiek, preken

Zie ook: Theologie,

de kunst van de kansel, kunst van het preken.

Andere woorden

 1. Dialegomia (διαλέγομαι)
  Argumentatie, een rede met een logisch doel, debat. Dit is vaak een dialoog dus niet een preek die alleen maar wordt ondergaan (zie Markus 9:34, Handelingen 17:2, Handelingen 17:17)
 2. Diangello (διαγγέλλω)
  Een aankondiging of mededeling als een feit. Je geeft kennis van iets door. Elke boodschap moet een bewuste mededeling zijn, waarvoor de Heilige Geest wordt gebeden (zie Handelingen 21:26, Lukas 9:60, Romeinen 9:17)
 3. Didasko (διδάσκω)
  Onderwijzen met een persoonlijk contact. Gericht op mensen, direct en persoonlijk (zie Matteüs 7:29)
 4. Euangelizo (εὐαγγελίζω)
  Het Goede Nieuws brengen, een boodschapper van Goed Nieuws. Hier komt het woord evangelisatie vandaan (zie Handelingen 11:20, Romeinen 10:15)
 5. Katangello (καταγγέλλω)
  Intens verklaren, overtuigend en gepassioneerd overdragen. Het woordje ‘kata’ betekent ‘intensief’. Het heeft ook wel iets weg van een radicale boodschap brengen (zie 1 Korintiërs 2:1-2, Handelingen 13:38-39)
 6. Katécheo (κατηχέω)
  Systematisch leren, doceren. Hier komt het woord catechismus vandaan. Een schoolse aanpak (Handelingen 18:25)
 7. Kerusso (κηρύσσω)
  Prediking, samenvatting van alle woorden over prediken of een boodschapper zijn. Paulus noemt zichzelf ‘kerux’ wat ‘heraut’ of ‘verkondiger’ betekent (zie Matteüs 3:1, Handelingen 10:37, 2 Timoteüs 4:2, 2 Petrus 2:5, 1 Timoteüs 2:7)
 8. Laléo (λαλέω)
  Iets vertellen, geen hoge toon aanslaan, maar jezelf zijn en gewoon vertellen wat je weet of hebt beleefd. Bijvoorbeeld een getuigenis (Johannes 16:6, Johannes 18:20, Handelingen 3:22)
 9. Mathéteuo (μαθητεύω)
  Leren met doeltreffendheid, instructies geven, onderwijzen. Heeft te maken met het discipelen maken, volgelingen maken (Matteüs 28:19, Handelingen 14:21)
 10. Paraklèsis (παράκλησις)
  Bemoedigen. Een boodschap die impact heeft in het christelijke leven. Dit is vooral een pastorale betekenis (2 Korintiërs 8:17, 1 Tessalonicenzen 2:11-12, 2 Korintiërs 1:3-7)
Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!