Masorah, Masoreth, Massoreth

Zie ook: Hebreeuws (Manuscripten), Teanim,

מָסֹרָה Masorah, מָסֹרֶת Masoreth of מִסּוֹרֶת Massoreth is de technische term voor een grammaticakritisch commentaar op het Oude Testament, waarbij doel was om de juiste versie van de tekst aan te geven met betrekking tot woorden, klinkers, accenten , enz., om het te bewaren uit alle corruptie, een einde maken aan de uitoefening van de onbegrensde individuele verbeelding. In het Hebreeuws betekent Masorah "tradities", van מסר, dat in het Aramees wordt gebruikt in de zin van over geven, toevertrouwen (overeenkomend met het Hebreeuws חסגיר סגר נתן ביד;

Inhoud

Oorsprong van de Masorah

Masoreten בעלי המסורה ba'alei hamasorah ("overleveraars") waren Joodse geleerden uit Israël (Jeruzalem, Tiberias) en Irak, die in de 6de tot en met de 10de eeuw n.C. zich bezig hielden met het vocaliseren de Tenach (het Oude Testament), hiervoor gebruikten ze nikud (klinkertekens) en teamim voordrachttekens. Deze tekst wordt vaak de Masoretische tekst (MT) genoemd. Dankzij deze Masoreten is de tekst van het Oude Testament in een zuivere vorm aan ons overgeleverd en hun werk wordt ook heden ten dage nog steeds gebruikt door allerlei Bijbelvertalers.

Naast dit vocaliseren hielden ze ook lijsten bij hoe vaak een woord of woordcombinatie voorkwam in het Oude Testament en uit hoeveel verzen, woorden en letters een Bijbelboek bestond. Dit was volgens hun belangrijk, omdat ze een zuivere Bijbel wilden hebben zonder dat er een letter werd vergeten of werd toegevoegd, want dan zou de Bijbel corrupt kunnen raken en dat wilden ze niet. Je snapt dat dit een gigantisch werk was waar je heel oplettend moest zijn, temeer daar er in die tijd nog geen computers waren..


Masorah parva en Masorah magna

Onder de Masorah parva worden de aantekeningen verstaan die in de marges aan de zijden van de manuscripten staan. Onder de Masorah magna worden die aantekeningen verstaan die in de onder en boven marges van de manuscripten staan. Hierbij heeft ieder (belangrijk) manuscript zijn eigen Masorah.

Inhoud van de Masorah

Deze zijn deels paleografisch, deels kritisch, deels exegetische, deels grammaticaal. Verder bevatten ze onder andere aantekeningen betreffende de medeklinkers, klinker-punten en accenten, afwijkende woorden, verzen en diverse soorten fouten van de Hebreeuwse tekst.

De Medeklinkers van de Hebreeuwse tekst

-

De klinker-punten en accenten in de Hebreeuwse tekst

-

Woorden

-

Verzen

-

Tikkun Sopherim (תקין סופרים, Ordinatio, sive correctio Scribarum)

Tikkun Sopherim

Ittur Sopherim (עטור סופרים, ablatio Scribarum)

— De Masoreten hebben vier gevallen opgemerkt waarin de letter ו ten onrechte voorafgegaan is aan אחר -viz. Gen. 18:5; Gen. 24:55; Num. 12:14; en Ps. 28:9; Zij merkten ook op dat het foutief voor het woord משפטי in Ps. 36:7 werd geplaatst. Van al deze passages, is Num. 12:14 de enige waarin het verbod op de Sopherim om de ו te verwijderen is nagelaten— een nalatigheid waarbij zelfs Buxtorf zijn verbazing over uitte (Lex. Talmud, s.v. עטר).

Qere en Ketiv

Qere en Ketiv


Vorm van de Massora


Waarde van de Massora


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!