Dichter
ποιητής G4163 "maker, voortbrenger, schepper, dader, uitvoerder, dichter",

Zie ook: Dichtkunst,

Een dichter of poëet is iemand die poëzie schrijft. Het woord 'dichter' gaat terug op het Latijnse dictāre, dat ‘met nadruk zeggen' betekent. Het woord "poëet" hangt net als "poëzie" samen met het Griekse werkwoord ποιεῖν (poiein), dat onder meer 'creëren' betekent.

In Hand. 17:28 verwijst Paulus naar enige Griekse dichters.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!