Christenvervolging Somalië

Zie ook: Christenvervolging,

Somalië staat volgens de ranglijst van Open Doors op nummer 7. Bij het geringste vermoeden dat een Somaliër christen is, kan hij of zij onmiddellijk – zonder rechtsgang – worden onthoofd. Het is om deze reden dat Somalische christenen hun geloof geheimhouden (ook vaak voor hun kinderen).

Inhoud

Situatie voor Somalische christenen

Vanwege het dagelijks gevaar om ontdekt en vermoord te worden is niet of nauwelijks mogelijk om samen te komen. Moslims welke tot het christendom zijn overgegaan hebben het in Somalië zwaarder dan in veel andere landen waar christenvervolging is. Met name de islamitische terreurbeweging al-Shabaab maakt op het platteland jacht op christenen en wil hen uitroeien, terwijl in de stad de christenen zwaar worden vervolgd door de overheid.

Verraad door christenen die uit angst weer moslim zijn geworden is aanwezig. Bij ontdekking wordt hij of zij ter plekke onthoofd en gaan niet zoals in andere landen naar een werkkamp of gevangenis.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!