Tittel
κεραία G2762 "uiteinde, top, punt",

Zie ook: Jod, Jota,

Een tittel is een klein diakritisch teken of puntje op de i of j. De tittel komt voor het eerst voor in oude Latijnse manuscripten uit de 11de eeuw, teneinde de i te kunnen onderscheiden van naburige letters.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komt het alleen voor in het Nieuwe Testament (Mat. 5:18; Luk. 16:17).

Het is niet geheel duidelijk wat wordt bedoeld met een tittel, in het Grieks betekent het een hoorn, maar in het Nieuwe Testament zou het kunnen slaan op een streepje aan een Hebreeuwse letter (Siebesma, U kent meer Hebreeuws dan u denkt!, p. 23), of de kleine verschillen tussen de individuele Hebreeuwse letters zoals de ה (he) en de ח (chet), of de ב (bet) en de כ (kof), waarmee dan wordt bedoeld dat zelfs de kleinste wijziging van de wet niet zal gebeuren (Thayer). Terwijl anderen stellen "terwijl men onder een tittel (eng. tittle) te verstaan heeft die kleine puntjes of haaltjes, waardoor sommige Hebreeuwsche medeklinkers van elkander onderscheiden zijn" (F.A. Stoett, Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, § 2265). Het is geen tagin (de versieringen van de Hebreeuwse letters) daar die nog niet in die tijd bestonden.


Aangemaakt 6 februari 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!