Meteoren

Zie ook: Hagel, Vuur (vd hemel),

Meteoren, ook wel vallende sterren genoemd, zijn stukjes materie uit de ruimte welke, eenmaal in aanraking gekomen met de aardsfeer, verbranden. In sommige gevallen zijn de stukken zo groot, dat deze op de Aarde zelf terecht komen, in dit laatste geval noemen we zo'n stukje materie een meteoriet.

Inhoud

Bijbel

Duisternis over Golgotha

De theorie dat de verduistering veroorzaakt kan zijn door een kometenstaart, is er een die door de eeuwen heen heeft standgehouden. Over het algemeen is de staart van een komeet dermate transparant dat men de sterren er doorheen kan zien. Dit is een alleszins bevredigende oplossing, en hoewel men vroeger de verschijning van een komeet vaak beschouwde als aankondiger van de dood van een koning, zien ook oude bronnen een komeet niet als brenger van de duisternis.

Een variant op bovenstaande theorie is het neerstorten van een grote meteoriet of een kleine komeet. In Openbaring 8:11-12 zien we een beschrijving hoe in het eind der tijden een ster/komeet die Alsem wordt genoemd op de aarde terecht komt. Direct daarna wordt een beschrijving gegeven hoe een derde der sterren (meteoren?) op aarde komt en deze verduisterd. De effecten van deze theorie zouden zijn aardbevingen door de inslag en diepe duisternis door het opgestoven zand van de inslag. Men kan dit vergelijken met het genoemde gedeelte uit Openbaring en de inslag in 1908 bij Tunguska te Siberië.

Echter de enige (twijfelachtige) vermelding die wordt gemaakt is een komeet in het jaar 29 in China. Terwijl men juist mag verwachten dat zo'n gebeurtenis ook in het Midden-Oosten vermeld zou worden. Dit is echter niet het geval en men zal dan ook deze hypothese moeten laten vallen. De verklaringen uit de oudheid welke over deze duisternis gaan, geven zoals die van Phlegon geven geen verklaring wat het dan wel was.


De bekende Sir Patrick Moore heeft enige jaren geleden een nieuwe theorie bedacht wat de Ster van Bethlehem zou zijn geweest en daar een aardig boek over geschreven. Volgens hem zou de ster 2 heldere meteoren zijn geweest.

Meteoren kan men het beste vergelijken met puin uit de ruimte, als deze de dampkring van de Aarde bereiken gaan ze langzaam verbranden en geven daarbij een helder licht af. Soms als ze groot genoeg zijn, hoort men harde knallen en komen ze op de aarde. Zijn ze eenmaal op de Aarde terechtgekomen dan worden ze door de astronomen meteorieten genoemd. De bekendste meteorenregens zijn de Perseïden welke begin Augustus hun hoogtepunt hebben.

Volgens Patrick Moore is de enige logische verklaring, zich baserend op het Bijbelgedeelte "dat de ster de wijzen voor ging", meteoren zijn, daar dit het enige astronomische fenomeen is welke voor het blote oog zichtbaar beweegt langs de hemel. Daarnaast moet het volgens hem een fenomeen zijn geweest welke slechts kort zichtbaar was, maar lang genoeg observeerbaar voor de wijzen. Daar de ster meerdere keren is verschenen moeten het minimaal twee meteoren zijn geweest, die vanuit het Oosten opkwamen en zich in een westwaardse richting bewogen, daarbij een "staart" achterlatend welke enige uren zichtbaar was. Helaas verklaard Sir Patrick niet de moeilijkheid, hoe het mogelijk is dat de ster stopte boven de stal.

De Iranees Hossein Alizadeh Gharib is een medestander in deze theorie en gaat ervan uit dat de wijzen aanhangers waren van het Zoroastrianisme, die zo stelt hij fervente meteoren-jagers waren en er regelmatig op uittrokken om de meteorieten te vinden. Hij verwijst onder meer naar de Vidaevadata waar het volgende over de stichter van het Zoroastrianisme wordt vermeld: "Zoroaster stood up and went forth...with a massive stone which he had received from God, the Creator, and was in a large stall. [The Devil asked,] 'Where did you get that stone?' [Zoroaster replied,] 'Of this far-horizoned earth, beside the River Daraja, beyond the hill of the house of Poroshasp.'" (Razi. Vidaevadata, pp. 1728-1729) Met deze meteoriet wordt zeer waarschijnlijk de 1.5-ton zware meteoriet bedoeld die eens werd bewaard in de vuurtempel van Ardabil.

Alizadeh Gharib gaat er vanuit dat volgelingen van het Zoroastrianisme op zoek gingen naar de gevallen meteorieten en zo "bij toeval" in Israel kwamen.

Mark Kidger, een astrofysicus die al meer dan 20 jaar geïnteresseerd is in de Ster van Bethlehem en hier ook boeken over heeft gepubliceerd is niet erg onder de indruk van Sir Patrick's theorie van de twee meteoren. Hij stelt dat een meteoor slechts enkele tot hooguit 10 secondes zichtbaar is en "It would have appeared and disappeared so quickly the wise men would have had to have had jet propelled camels to have followed it."

En dat is dan ook de belangrijkste reden waarom deze o zo aardige hypothese niet erg waarschijnlijk is.Beschrijving meteorieten

Tektieten zijn kleine stukjes materie (meestal niet meer dan enkele centimeters in doorsnede) die bestaan uit een glasachtig materiaal met naar verhouding veel aluminium, kalium en calcium.
In veel gevallen hebben ze een merkwaardige druppelvorm. Deze vorm kan ontstaan zijn doordat ze in gesmolten toestand door de atmosfeer hebben gevlogen.
Tektieten komen slechts plaatselijk voor: in het zuiden van Australië, in Zuidoost-Azië, in Tsjechië en op sommige plaatsen in de Verenigde Staten en Afrika.
De hieronder afgebeelde tektieten komen uit Azië en hebben een grootte van bijna 5 cm.:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!