Willibrord vertaling

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting, welke voor het eerst verscheen in 1978.

Inhoud

Totstandkoming

De Willibrordvertaling is een Nederlandstalige Bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting. De eerste uitgave verscheen in 1978 en bevat de beroemde vertaling van de Psalmen van Ida Gerhardt.
In 1995 verscheen een herziening van de vertaling, waarbij de vertaling van de psalmen door Ida Gerhardt zijn vervangen.

De Bijbelboeken staan in de volgorde zoals gebruikelijk binnen de rooms katholieke traditie. De deuterocanonieke boeken staan hierdoor verwerkt tussen de boeken van het oude testament. Recent verscheen van de 1995-tekst een uitgave die meer is afgestemd voor het gebruik onder protestanten. In deze speciale tekst-uitgave zonder aantekeningen zijn de deuterocanonieke boeken geplaatst tussen het oude en het nieuwe testament.

Van de 1978-tekst zijn verschillende uitgaven tot stand gekomen. De eerste gedrukte uitgave (met aantekeningen) werd in 1978 gepubliceerd. In het begin van de negentiger jaren kwam een elektronische uitgave voor DOS beschikbaar. De 1995-tekst heeft de 1978-tekst grotendeels vervangen. Beide uitgaven zijn voorzien van aantekeningen.

Betreffende de eerste uitgaven, is een nadeel dat als keuze voor Gods eigennaam Jahweh wordt gebruikt, dit is jammer daar het niet zeker is of dit de daadwerkelijke eigennaam is. De herziene versie van 1995 heeft dan ook terecht dit veranderd. Over het algemeen een goede vertaling ook voor studiedoeleinden.


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!