Jojada
יְהוֹיָדָע H3077 "Jojada", יוֹיָדָע H3111 "Jojada (zn. v. Eljasib)",

Zie ook: Personen, Namen,

Jojada (Hebreeuws יְהוֹיָדָע H3077), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Vader van Benaja (1)

Jojada, soms geschreven als Jehojada, hogepriester ten tijde van koning David en de vader van Benaja (2 Sam. 8:18; 20:23; 23:20). VOerde de Aäronieten aan om David koning te maken (1 Kron. 12:27).

Man van Jozabath

Jojada een hogepriester getrouwd met Jozabath de dochter van koning Joram (2 Kon. 11:4ev.; 2 Kron. 22:11ev.).

Zoon van Benaja (2)

Zoon van Benaja en kleinzoon van Jojada(1) een van Davids raadsheren (1 Kron. 27:34).

Priester

Een priester in Jeruzalem, ten tijde van Jeremia afgezet (Jer. 29:26).

Zoon van Paseah

De zoon van Paseah (Neh. 3:6), hij herstelde onder Nehemia de Oude Poort van Jeruzalem.

Zoon van Eljasib

Een hogepriester, zoon van Eljasib (Neh. 12:10, 22), een van zijn zonen werd door Nehemia weggejaagd (Neh. 13:28).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!