Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Zie ook: Beeldbank, Christelijke stromingen, Christendom, Kerken, Vrije Evangelische Gemeenten,

De Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland is een afsplitsing van de De Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) en behoren tot de bredere bedding van het protestantisme.

Inhoud

Ontstaan

Tussen 1980 en 1990 ontstond er bij een aantal gemeenten binnen De Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) verontrusting over de richting waarin de VEG zich bewoog. Dit had te maken met spanningen rond de ontwikkeling van de theologische opleiding binnen de VEG, toenemende vrijzinnigheid (liberale theologie), het waarheidsgehalte van de Bijbel, het conflict rond de IKON en de aansluiting bij de Wereldraad van kerken.

In 1985 wordt een eerste poging gedaan om de zogenoemde verontruste gemeenten bij elkaar te krijgen. Dit mislukt. Twee jaar later wordt op initiatief van de VEG Hendrik-Ido Ambacht een tweede poging gedaan. Deze poging slaagt wel en circa vijftien gemeenten besluiten elkaar te ontmoeten om te spreken over wat hen verontrust en hoe daar verder mee te handelen.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat binnen de VEG blijven geen optie was en het blijven hangen in het verontrust zijn evenmin. In een vergadering op 23 november 1991 te Zwijndrecht wordt het initiatief genomen om te komen tot een duidelijker samenwerkingsverband.

Op 15 januari 1994 wordt in een vergadering te Hilversum de Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (FVEG) opgericht. 

In 2011 sloten de Vrije Evangelische Gemeenten in Scherpenzeel en in Oldebroek zich aan bij de FVEG en scheiden zich af van de VEG omdat zij zich niet konden vinden in het zegenen van homorelaties, wat voor-kwam in andere aangesloten VEG-gemeenten, en in de Israëlvisie en de islamvisie van de VEG (RD, 15 okt. 2011, 29 dec. 2011,  3 feb. 2012). 


Doelstellingen

De Federatie respecteert de autonomie van iedere gemeente en streeft daarom geen synodaal verband na. Het doel van de Federatie is een platform te zijn voor en van gemeenten om daardoor: Gods opdracht goed in beeld te houden; elkaar tot steun te zijn in geestelijke en praktische zaken; ontwikkelingen in de gemeenten te kunnen uitwisselen; activiteiten te kunnen initiëren en hulp te bieden bij het uitvoeren van activiteiten die alle gemeenten aangaan (FVEG, over onsM.H. Ipenburg, p. 398-399).

De aangesloten gemeenten erkennen de Bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God (FVEG, wat wij geloven), waardoor ‘moderne’ vrijzinnige Schriftkritiek niet wordt geaccepteerd.

In de Bijbelse prediking ligt de nadruk op de Here Jezus als persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.

Zowel kinderen als volwassenen worden gedoopt (FVEG, wat wij geloven).

In de diensten wordt over het algemeen gezongen uit de bundels van Joh. de Heer en opwekkingsliederen (M.H. Ipenburg, p. 398-399).


Externe link(s)


Aangemaakt 26 februari 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!