Nathan-melech
נְתַן־מֶלֶךְ H5419 "Nathan-melech",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Nathan (personen), Personen, Namen,

Nathan-melech (Hebreeuws נְתַן־מֶלֶךְ H5419), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Nathan-melech wordt slechts eenmaal genoemd als een van de hovelingen van koning Josia (2 Kon. 23:11). Hij woonde in de buurt van de ingang van de tempel, dicht bij de binnenplaats waar de paarden werden gehouden die werden gebruikt bij de aanbidding van de zon, voordat Josia de paarden wegdeed en de zonnewagens verbrandde.


Archeologie

Robert Deutsch vermeld dat er een bulla of afdruk is gevonden met daarop de tekst "In het derde jaar, het huis van Nathan-Melech, behorende bij de koning" (R. Deutsch, Recording New Epigraphic Evidence, p. 60). Verder maakt Robert Deutsch melding dat in de Shlomo Moussaieff-collectie een bulla met daarop de tekst לנתנמלך עבד המלך LeNathan-Melech Eved HaMelech "van Nathan-Melech, dienaar van de koning" (R. Deutsch, Messages from the Past, p. 73-74) aanwezig is.

Op 30 maart 2019 is door onder leiding van prof. Yuval Gadot van de Tel Aviv Universiteit en dr. Yiftah Shalev van de Israel Antiquities Authority een bulla in Jeruzalem in situ bij het Givati-parkeerterrein gevonden met daarop eenzelfde tekst (JPost, 31 maart 2019; Israel Ministry of Foreign Affairs, 31 maart 2019) en welke gedateerd wordt uit de eerste tempel periode (ca. 600 v.C.). Deze datering wordt onderbouwd doordat de artefact in een openbaar gebouw is gevonden welke uit deze tijd stamt en door brand is vernietigd (mogelijk door de Babyloniërs toen die Jeruzalem aanvielen en vernietigden).

Mendel-Geberovich, die als eerste de bulla heeft ontcijferd, stelt dat niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de persoon van de bulla dezelfde is als die in de Bijbel wordt genoemd. Toch zijn er enkele overwegingen dat die mogelijkheid terdege bestaat. Als eerste kom de paleografische tekst overeen met die uit de 7de eeuw v.C.. Verder zien we geen cultische afbeeldingen welke ook een aanwijzing zijn voor deze periode. Als laatste argument kan men aanvoeren dat de naam verder alleen voorkomt in de Bijbel en op deze bullae. Omdat bovendien in beide situaties het om een belangrijke man gaat met dezelfde functie  (R. Deutsch, Messages from the Past, p. 73-74) en dan ook nog eens in dezelfde periode is er een redelijk vermoeden dat het om dezelfde persoon kan gaan.

Beschrijving zegelafdruk (2019)

Volgens het persbericht staat op de afdruk de oud-Hebreeuwse tekst:

לנתנמלך // עבד המלך

LeNathan-Melech // Eved HaMelech

"van Nathan-Melech // dienaar van de koning"

Voor het gemak zijn op de rechter foto de letters gearceerd. Geen van allen leveren enige problemen op bij het ontcijferen. Er is een opvallende gelijkenis met de bulla uit de Shlomo Moussaieff-collectie (R. Deutsch, Messages from the Past, p. 73-74) en a.d.h.v. een eerste beoordeling lijkt het erop dat beiden afkomstig zijn van hetzelfde zegel. De tweede lamed in לנתנמלך is deels vervaagd, maar herkenbaar aan de onderkant.


Aangemaakt op 31 maart 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!