Hongersnood
λιμός G3042 "schaarste aan oogst, hongersnood", רָעָב H7458 "honger, hongersnood",

Zie ook: Artikelen Blog, Voedsel,

Hongersnood is een toestand van honger, meestal bedoeld als begrip om te verwoorden dat een heel volk, land of streek in honger verkeert als gevolg van voedselschaarste. Mogelijke oorzaken van hongersnood zijn natuurlijke oorzaken (slechte oogst), armoede of een belegering.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Hongersnoden worden genoemd in de tijd van Abraham (Genesis 12:10ev.), van Isaak (Genesis 26:1), van Jakob, de zeven jaren van hongersnood toen Jozef in Egypte was (Genesis 41 : 54), die ook gevolgen had voor Kanaän (Genesis 42:1), en andere delen uit de wereld: 'was over het gehele oppervlak van de aarde "(Genesis 41:56), in de tijd van de richters (Ruth 1:1), drie jaar hongersnood ten tijde van David (2 Samuël 21:1), van Achab en Elia (1 Koningen 17:1; 1 Koningen 18:2; Sirach 48:2, 3), van Elisa (2 Koningen 4:38), tijdens de belegering van Samaria (2 Koningen 6:25), de zeven jaren voorspeld door Elisa (2 Koningen 8:1), tijdens de regering van Zedekia in Jeruzalem toen belegerd door Nebukadnezar (2 Koningen 25:3 Jeremia 52:6; vergelijk 14: 1) de grote ernst van deze wordt door Jeremia genoemd (Klaagliederen 5:10; Baruch 2:25), een "gebrek" is ook genoemd na de terugkeer uit gevangenschap (Nehemia 5:3), toen de stad werd belegerd door Antiochus Eupator (1 Makkabeeën 6:54), na de dood van Judas (1 Makkabeeën 9:24), toen Jeruzalem werd belegerd door Simon (1 Makkabeeën 13:49),

Nieuwe Testament

In de tijd van Claudius (Hand. 11:28, in zijn regeerperiode waren er frequente hongersnoden, waarvan een in 45 na Christus ernstig getroffen Israël; Josephus, Ant, XX, v); Christus voorspelde "hongersnoden. op verschillende plaatsen", zoals karakteriseren het einde van de tijden (Matteüs 24:7 Marcus 13:8 Lukas 21:11 ), in de belegering van Jeruzalem door Titus een vreselijke hongersnood woedde, waarvan de gevolgen voor de bevolking nooit zijn overtroffen.


Koop nu