Numeri (boek)

Zie ook: Beeldbank, Oude Testament, Pentateuch, Thorah,

Numeri (Hebreeuws במדבר, Grieks Ἀριθμοί) is het vierde boek van de Bijbel.

Inhoud

Titel

In het Hebreeuws wordt het boek במדבר bəmidbar "in de wildernis" genoemd, naar het eerste woord van het boek. In het Grieks wordt het boek Ἀριθμοί Arithmoi "tellingen" genoemd naar de vele getallen welke in het boek worden genoemd.

Auteur

Algemeen beschouwd men Mozes als de schrijver van het boek.

Ontstaan

Thema

Synopsis


Grote getallen

Oosten Juda Numeri 2:3-4 74600
Issaschar Numeri 2:5-6 54400
Zebulon Numeri 2:7-8 57400
Numeri 2:9 186400
Zuiden Ruben Numeri 2:10-11 46500
Simeon Numeri 2:12-13 59300
Gad Numeri 2:14-15 45650
Numeri 2:16 151450
Westen Efraim Numeri 2:18-19 40500
Manasse Numeri 2:20-21 32200
Benjamin Numeri 2:22-23 35400
Numeri 2:24 108100
Noorden Dan Numeri 2:25-26 62700
Aser Numeri 2:27-28 41500
Nafthali Numeri 2:29-30 53400
Numeri 2:31 157600
Totaal 603550

De genoemde getallen van de diverse stammen in de boek is aan enige discussie onderhevig omdat ze op het eerste gezicht vrij groot zijn. In Num. 1:46 en Num. 2:32 lezen we dat er 603.550 mannen meegingen (dus excl. kinderen, vrouwen en ouderen), op basis hiervan gaat men er vanuit dat een kleine 2 miljoen mensen meegingen met de Uittocht. Vaak struikelen theologen over deze grote aantallen en stellen dat er een fout moet staan in de genoemde getallen.

Zo willen ze het getal אֶלֶף H505 ’elef "duizend" vertalen als clan, om zo het aantal te verminderen: "Gedurende een hele tijd werd namelijk de Hebreeuwse tekst van de Bijbel zonder klinkers geschreven, en als een gevolg daarvan ontstond er al eens verwarring tussen de Hebreeuwse woorden ‘Alef’ en ‘Alluf’, die er zonder klinkers gelijk uitzien. ‘Alef’ staat voor het getal ‘duizend’, maar werd ook gebruikt voor bijvoorbeeld ‘familie’" (J. Telder, Kronos; cf. Wikipedia, Numeri). Dit geeft grammaticaal problemen in teksten als Num. 1:46 omdat het onderdeel uitmaakt van het getal zelf en als woord volledig is uitgeschreven. Bovendien worden deze getallen ondersteund door de Septuagint en de Vulgaat. Er zijn dan ook tegenwoordig geen kritisch-wetenschappelijke oudtestamentici die betogen dat het woord ’elef hier om clans zou gaan.

Ook tegenwoordig zijn er voorbeelden van grote populaties mensen die bij elkaar komen op een relatief klein gebied. Tijdens kleine feesten zien we dat in  een partytent van 12x7 m ruim 45 mensen incl. tafels bij elkaar komen. Als je deze tafels weghaalt is er ruimte tot 125 mensen. In India zien we dat in eenzelfde grote ruimte soms wel 200 mensen slapen. In de praktijk houdt dat in dat op een 3 km2 al deze mensen die meegingen op de Uittocht konden slapen in tenten. Dit kunnen we vergelijken met het jaarlijkse tentenkamp in de plaats Mina (vlak bij Mekka) waar meer dan 3 miljoen mensen komen op 5 km2, maar dan wel met modern comfort (en dus meer ruimte innemen dan strikt noodzakelijk).


Aangemaakt 22 mei 2005, laatst bijgewerkt 2 mei 2024


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!