Og (bed v.)
עוֹג H5747 "Og",

Zie ook: Bed, Og (koning),

Bed van Og, of tombe van Og , de laatste rustplaats van de koning van Basan

Inhoud

Bijbel

Het bed van koning Og van Basan wordt alleen genoemd in Deuteronomium 3:11 "Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar eens mans elleboog."


Rogem Hiri

Rujm-el-Hiri of Rogem Hiri is een megalithisch monument op de Golan hoogte. Deze archeologische plaats wordt wel geïdentificeerd als de tombe van Og, ook wel bekend onder de naam Gilgal Refaim.

Zeer waarschijnlijk diende deze constructie, vele eeuwen eerder gebouwd dan koning Og, voor astronomische doeleinden. De tombe in het midden is volgens sommigen van een iets latere datum.

Of er een relatie is tussen dit bouwwerk en de bedstede van Og weten we niet, in ieder geval blijkt dat de Golan Hoogte al zeer lang bewoond is geweest (cf. Israel Ministry of Foreign Affairs, Rogem Hiri - Ancient- Mysterious Construction, 2 Feb 1999; Aveni, Anthony, The Geometry and Astronomy of Rujm el-Hiri, a Megalithic Site in the Southern Levant, 1997; Mizrachi, Yonathan, Rujm el-Hiri: Toward an understanding of a Bronze Age Megalithic Monument in the Levant, 1992; Paz, Yitzhak, The Megalithic Manifestation of the Urban Process at the Golan During the Early Bronze Age, 2005).


Aangemaakt 27 juli 2005Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!