Creationisme
בָּרָא H1254 "scheppen, creëren, Schepper, mest, neerhouwen, afsnijden, uitsnijden",

Zie ook: Artikelen Blog, Intelligent Design, Schepping,

Het creationisme, begrepen in de zin van scheppingsleer, is de christelijk geïnspireerde opvatting dat het universum en de Aarde maar ook alle planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan te danken hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. Deze scheppingsdaad impliceert een Schepper en kan gezien worden als een vrij plotseling en eenmalig gebeuren dan wel als een geleidelijk en voortgaand proces.

Men kan creationisme zien als een aftakking van Intelligent Design.


Aangemaakt 11 september 2005


Koop nu