‹ Aantekeningen bij de BijbelDe wonderboom van Jona ›
Ster van Bethlehem: Castor & Pollux
Gepubliceerd op 07-11-2005


In de loop der jaren zijn er heel wat verschillende hypotheses geweest wat de "Ster van Bethlehem" kon zijn. In 1909 werd door de Duitse astronoom William Luther1 het idee geopperd dat het mogelijkerwijze het sterrenbeeld Gemini kon zijn geweest.

Hij kwam op dit idee naar aanleiding van een discussie welke betrekking had op het toen pas uitgekomen boek van Mr. Maunder's "The Astronomy of the Bible"2, waarin een hoofdstuk werd gewijd aan de "Ster van Bethlehem". Luther zocht naar een heldere ster van minimaal magnitude 1 welke voldeed aan de condities, namelijk te zien net over de horizon te Bethlehem, ten tijde van Herodes. Op basis van enige berekeningen constateerde hij dat het sterrenbeeld Gemini inderdaad boven Bethlehem zichtbaar was. Castor culmineerde 1° 36' noordelijk en Pollux 1° 36' zuidelijk van het zenith.

De gegevens die Luther voor zijn berekeningen aanhaald zijn zeer minimaal, hierdoor is zijn bewijsvoering zeer zwak. Bij herberekening3 blijkt dat deze situatie zich meerdere keren per jaar in die periode of een tijdsperk van ongeveer 100 jaar voordeed. Het is inderdaad aardig dat Castor en Pollux evenver van het zenith af staan, maar daar dit mede afhankelijk is van de precessie der Aarde, was dat in een periode van meer dan 100 jaar het geval te Bethlehem. Dus niet iets om voor op reis te gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aan deze hypothese niet al te veel aandacht is besteed.

Aantekeningen

  1. Luther, W., "The constellation of Bethlehem", The Observatory, Vol. 32, p. 104-104 (1909)
  2. Maunder, F.R.A.S. E.Walter, "The Astronomy of the Bible, An elementary Commentary on the Astronomical References of Holy Scripture", Richard Clay & Sons, Suffolk, 1908, p.393-400; Overigens wordt in dit boek meer de aandacht gelegd dat de "Ster van Bethlehem" een supernova geweest moet zijn. Maunder's baseert zich hier vooral op de berekeningen van Kepler en op zijn eigen onderzoek naar de supernova van 1572 in Casseiopeia.
  3. Hierbij is gebruik gemaakt van de software van Marrott, C., "SkyMap Pro Version 8" 1997-2002


Tags: Astronomie, Blogroll, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken