Kerst

You are currently browsing articles tagged Kerst.

Zo tegen het einde van het jaar hoor je een artikel over de Ster van Bethlehem te schrijven. Tenminste dat is de gedachte van veel tijdschriften. Het moet natuurlijk wel weer een nieuwe theorie zijn want anders is het niet interessant en op een enkele serieuze wetenschapper na moet je vooral niet kijken naar de historische en zeker niet naar een religieuze achtergrond. De afgelopen jaren heb ik dan ook heel veel theorieën de revue zien passeren en verschillende heb ik daarvan behandeld.

Ook dit jaar staan de kranten er weer bol van en één ding viel me op, alle ideeën werden weer eens op een rijtje gezet, oude theorieën werden voorzien van een nieuw vernislaagje, de mooiste foto’s van Hubble worden weer getoond en toch mis ik iets. Met geen woord wordt gerept over Jezus, nergens wordt geschreven dat deze ster verscheen om de wijzen te leiden in hun zoektocht naar de Vredevorst van de wereld. Als deze journalisten, onderzoekers en anderen die over dit onderwerp schreven hadden daar net als koning Herodes geen oog voor.

O ja, sommigen schreven nog wel iets over de kindermoord en de gruweldaden van Herodes. Maar ook dat was meer om het verhaal wat meer opsmuk te geven, net zoals de christenen in Adra (Syrië) alleen maar bladvulling waren voor de kranten. Maar heeft iemand nog oog voor de gruweldaad zelf, probeert ze te redden, probeert daar vrede te stichten. Natuurlijk de VN en veel politici hebben er aandacht voor, maar alleen omdat het zo goed is voor de peiling.

Vandaar dat ik dit jaar maar geen nieuwe theorieën behandel, ik probeer dit jaar de boodschap achter die ster te begrijpen.

Tags:

Omdat het kerst is, maar weer eens een foto uit de Oude Doos opgezocht. En voor hen die denken de kerstgeschiedenis goed te kennen, kijk ook nog even naar de Bijbelquiz van deze week en beantwoord deze als je denkt het te weten.

Tags: ,

Gezegende kerst

Ook dit jaar willen de medewerkers van deze website jullie een gezegende kerstperiode toewensen.

Tags:

Maria en het zwaard

Maria was beslist de gelukkigste vrouw van de hele wereld toen ze hoorde dat zij de Messias mocht dragen, wat wordt bevestigd door haar tante Elisabeth. Later na de geboorte luisterde ze naar de boodschap van de herders, de lofprijs van de oude Anna en de zegeningen van de rijke wijzen en nam al deze woorden stil in zich op en dacht er veel over na. Maar dan die zegenspreuk van de priester Simeon die over Jezus sprak als “een Licht voor alle volken, de roem en eer voor Israël” en dan tegen haar zegt “er zal een zwaard door uw ziel gaan” (Luk. 2:32-35), niet een gewoon zwaard, maar een groot slagzwaard, dat bedoeld is om zwaar te verwonden. Niet lichamelijk maar geestelijk (“door uw ziel”), ze zal op het diepst en smartelijkst getroffen worden, want “Velen in Israël zullen zich aan haar Zoon ergeren, Hij zal ze tot een val wezen, tot hun ongeluk.”

Hoe zal ze gehuild hebben toen de kindermoord van Herodes haar werd bericht (Mat. 2:17-18; Jer. 31:15), ze de godslastering van de Farizeeën hoorde (Mat. 12:22), hoe haar kind in haar woonplaats werd veracht (Mat. 13:54-58). Wat zal door haar hart zijn gegaan toen ze haar Zoon daar aan het kruis zag hangen (Joh. 19:26). Haar Zoon, die daar de zonden van de wereld op zich nam. Hoe zal ze het vinden dat deze geweldige daad veranderd is in een commercieel gebeuren dat kerstmis heet, waar de armoedige stal is veranderd in neon verlichte etalages. Zal Maria niet denken aan wat haar Zoon zich afvroeg “of Hij bij de mensen nog geloof zal vinden als Hij terugkomt” (Luk. 18:8)?

Het was echter niet een vloek die Simeon uitsprak, het was vooral een zegen want “vele anderen zal Hij de grootste vreugde geven, de diepste gedachten van de mensen zullen openbaar worden”. Hebben wij deze vreugde? Durven wij onze diepste gedachten hierover openbaar te maken? Dat Kerstmis het feest is dat Jezus op aarde kwam tot redding van iedereen. Dat alleen Hij de felbegeerde vrede zal geven.

Dit artikel is eerder verschenen in het kwartaalblad “Komma” (2011/4) van de Christen Unie Barneveld.

Tags: ,

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Lukas 2:7 (HSV)

En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Mattheüs 2:11 (HSV)

Een andere punt waarmee men de onnauwkeurigheden van de Bijbel wil bewijzen zijn bovengenoemde verzen en de bijbehorende vraag “werd Jezus nou geboren in een stal of in een huis”. Het is dan ook jammer dat deze critici zeer selectief lezen en niet de moeite willen nemen om naar de achtergronden van beide verhalen te kijken.

Want als men de geschiedenis in Lukas leest dan zal men opmerken dat ze vanuit Nazareth naar Bethlehem trokken en dat vanwege de drukte van de “telling” er geen plaats was in een herberg of een huis. Omdat de weeën al waren begonnen, besloten ze uit te wijken naar de “beste plaats” die ze konden vinden, nl. de stal (die misschien naast de herberg lag). Bestuderen we de andere geschiedenis zoals Mattheüs die verteld, dan valt als eerste op dat Herodes nauwkeurig navraag doet over de omstandigheden en tot de conclusie komt dat het kind al best twee jaar oud kan zijn geweest en besluit om het zekere voor het onzekere te nemen om alle kinderen van twee jaar en jonger te doden (Mat. 2:16).

Het lijkt mij zeer onlogisch dat vanwege de “telling” welke in Lukas wordt genoemd het steeds zo druk bleef dat zelfs na twee jaar er nog geen ruimte was. Logischer is dat zodra de drukte voorbij was Jozef en Maria in een huis trokken. Waarbij we overigens niet moeten denken aan een luxe huis, want in die tijd waren de meeste huizen zeer eenvoudig.

En natuurlijk moeten we kritisch blijven en stellen we de vraag of ze dan ruim twee jaar daar bleven. Dit hoeft niet het geval te zijn, want in Luk. 2:41 lezen we “En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.” Vanwege de drukte van dit feest is het zeer goed mogelijk dat Jozef en Maria uitweken naar een plaatsje in de buurt, zoals Bethlehem. Het is dus zeer goed mogelijk dat de wijzen (ook gezien hun lange tocht) pas veel later arriveerden en rondom het Pascha Jezus bezochten.

Tags: ,

En hier een scene die de ‘Wijzen uit het Oosten’ die vlakbij Bethlehem zijn zouden kunnen uitbeelden. Zo krijg je toch echt een kerstgevoel.


Tags: , , ,

Ieder jaar rondom deze tijd verschijnen er weer allerlei artikelen waarin wordt beweerd dat het absoluut onmogelijk is dat Maria een maagd kon zijn. Standaard wordt dan de legende opgelepeld dat ze verkracht zou zijn door een Romeinse soldaat. Anderen pakken het wat subtieler aan en citeren de theologen, want als die het zeggen dan moet het wel zo zijn. En toen slot, als dit allemaal nog niet overtuigend genoeg is, wordt de bekende profetische tekst uit Jesaja 7:14 aangehaald waar we lezen: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.”

In ieder geval de conclusie moet voor de lezer duidelijk zijn: Maria was in ieder geval geen maagd. Uit ondertoon van dit soort artikelen blijkt duidelijk dat Maria seks moet hebben gehad, want om het met Moltmann (Der Weg Jesu Christi) te zeggen:

“Het is feitelijk ongepast om de maagdelijke geboorte historisch te noemen, laat staan ‘biologisch’; en moderne positivistische karakteriseringen van deze aard bewaren allesbehalve de bedoeling en waarheid van het verhaal. Wat ze eigenlijk doen is dat ze het kapot maken.”

Nu is mijn probleem niet zo zeer dat deze schrijvers de “maagdelijke geboorte” afwijzen, want het interesseert me totaal niet of Maria nu wel of geen seks heeft gehad. Wat mij wel interesseert is de adder onder het gras, dat deze schrijvers suggereren dat als Maria seks heeft gehad, dit dus met een mens moet zijn geweest en dat zij daarmee aangeven dat Jezus op zijn hoogst een messias was maar niet de Zoon van God. Hiermee raak je de kern van hun theologie, want als Jezus niet de Zoon van God is, dan was Hij gewoon een van de vele messiassen die in die tijd voorkwamen. Hiermee wordt het hele Evangelie ontkracht en dat blijkt dan ook bij het feit dat deze theologen net zo “kritisch” zijn bij de opstanding van Jezus. Want ook daar hebben ze twijfels bij, want menselijk gezien is dat onmogelijk.

Wat mij betreft, deze tekstkritische theologen vergeten dat God almachtig is en dat het voor God een fluitje van een cent is om de hele mensheid in één klap te vernietigen, dat Hij dat niet heeft gedaan maar op een moeilijke manier Zijn Zoon naar de aarde stuurt door een jong meisje te bevruchten en deze Zoon later laat sterven voor de zonde van de mensheid, geeft aan dat God om ons mensen geeft. Natuurlijk is deze bovennatuurlijke liefde niet te bewijzen, daarom heet het geloof. Maar het valt ook niet te bewijzen, dat het niet is gebeurd zoals in de Bijbel staat. Ondanks dat deze theologen beweren dat zij historische en biologische feiten weergeven, zijn het slechts niet te verifiëren theorieën en om het met de woorden van Moltmann zelf te zeggen “Wat ze eigenlijk doen is dat ze het kapot maken“.

Tags: ,

Het moge algemeen bekend zijn dat ik niet achter de EU sta, maar de EU staat net zo min achter zijn burgers. Zo geeft de Europese Commissie jaarlijks miljoenen belastinggeld uit aan een religieus-correcte schoolagenda.

We zien dan ook netjes de feestdagen van allerlei minderheidsgroeperingen zoals van de moslims, hindoes, joden en andere gelovigen. De enige grote afwezige zijn de feestdagen van de christenen, ondanks het feit dat deze de overgrote meerderheid vormen van de EU.

Dit is op zijn minst opmerkelijk, Johanna Touzel noemt het “ongelofelijk”, volgens een woordvoerder is het een “blunder”, maar dan wel een zeer grote. Dat je een christelijke feestdag mist is tot daar aan toe en kun je een fout noemen, maar dat alle christelijke feestdagen niet genoemd worden riekt meer naar opzet.

Het meest verstandige zou zijn om de hele EU op te heffen of op zijn best terug te brengen naar een bondgenootschap van landen. Echter daar dit in het huidige politieke EU klimaat ondenkbaar is, verwacht ik dat we een periode ingaan waarin het altijd winter is, maar nooit Kerstmis.

Tip: Cranmer

Tags: , ,

Meestal wordt Herodes de Grote als een verschrikkelijke man afgebeeld. Iemand die zelfs enkele van zijn eigen kinderen vermoordde omdat hij bang was dat ze een coupe zouden plegen, we vergeten dan maar even de vele andere moorden die hij (liet) plegen, waaronder de “grote” kindermoord te Bethlehem (Mat. 2:16ev).

Overigens wordt deze laatste gebeurtenis niet door Fl. Josephus genoemd omdat die waarschijnlijk te onbeduidend was in vergelijking met de vele andere wreedheden die Herodes heeft begaan (daarentegen wel door Macrobius, Saturnalia 2.4). Bethlehem was een niet al te grote stad waar toen hooguit 1000 mensen leefden, wat betekent dat er max. 30-40 jongetjes onder de 3 jaar waren.

Maar als Herodes dan zo’n verschrikkelijke man was, waarom wordt hij dan de “Grote” genoemd. Geza Vermes en John Byron gaan hier wat dieper op in. Naast hun argumenten, zou ik willen wijzen op de vele schitterende bouwwerken die hij heeft gemaakt, zoals de verfraaiing van de tempel,   Caesarea aan Zee met zijn theater, Masada, Gamla en vele andere plaatsen. In deze zaken was hij gewoon weg groots, en als hij niet zo paranoia was geweest dan was hij zeker een stuk minder negatief de geschiedenis in gegaan.

Tags: , , ,

Uitschot

Je kent ze wel die mensen die buiten de reguliere orde vallen, het soort mensen die je zelfs overdag niet wil tegenkomen. Het uitschot van de samenleving dat nergens bang voor is, altijd met wapens op zak loopt en waartegen zelfs de politie niet of nauwelijks tegen durft op te treden. Van die rauwdouwers met grote tatoeages op hun armen en met die half versleten imponerende kleding.

Altijd zijn er dit soort mensen geweest, in Israël werden ze herders genoemd. De society ging met een grote boog om hen heen als het even kon. Ze trokken met hun kudden rond en als er een leeuw, panter of beer hun weg kruiste dan gingen ze er meteen op af om zo’n beest een kopje kleiner te maken. En wee de gebeente als iemand het in het hoofd haalde om één van hun schapen of geiten te stelen, dan stuurden ze hun honden (waar onze dobermanns lieve schoothondjes bij zijn) op die persoon af.

In de buurt van Bethlehem waren verschillende van deze herders die een deal hadden gemaakt met de tempel te Jeruzalem, voor de levering van schapen die daar geofferd werden. Als het weer goed was, bleven ze met hun kudden buiten en het geval wil dat op één zo’n nacht deze herders die voor niets en niemand bang waren iets zagen waardoor ze ontzettend bang werden, hun honden kropen met de staart tussen hun poten weg. In die donkere nacht werd de hemel plotseling fel verlicht en stond er een ontzagwekkende engel bij hen (Luk. 2:6). Bijgelovig als ze waren, zullen ze stellig gedacht hebben dat dit het einde was.

En dan begint die engel hen gerust te stellen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe (2:10-12). Na deze gebeurtenis, nog diep onder de indruk van de engelen die ze daarna zagen, gingen ze direct op pad om te kijken naar deze baby. Het werd hun duidelijk dat hun lucratieve business, het leveren van offerschapen, ten einde was. De Messias, de lang Verwachtte, was gekomen en zou later als het ultieme offer de mensheid redden.

Ze gingen daarna terug naar hun kudden en begonnen God te loven en te prijzen (vs. 20), het uitschot dat wij het liefst buiten de kerkdeuren houden.

Tags: , ,

« Older entries