‹ Land voor vrede...Historisch zegel blijkt van koningin Izebel ›
De Ster van de Messias
Gepubliceerd op 25-09-2007

Op de joodse blog "Dreaming of Moshiach" wordt melding gemaakt dat "A gigantic star was seen tonight, 11/12 Tishrei 5768, at 3:30 am in East of Haifa, Eretz Israel" , met de bijbehorende foto:

Nu horen we niet zo vaak uit Joodse kringen dat een ster de komst van de Messias aanduid, maar net als bij de christenen baseren zij zich op onder andere de profetie van Bileam in Numeri 24 vers 17:

Ik zie hem, maar niet in het heden,
ik aanschouw hem, maar niet van nabij;
een ster komt op uit Jakob,
een scepter rijst op uit Israël.

Ook in andere bronnen, zoals de Zohar (Zohar I, Va`era 119a), wordt een connectie gemaakt met de komst van de Messias en een ster. Op de genoemde site wordt melding gemaakt van Batya Schneerson, de weduwe van Tuvia Schneerson (en waarvan men zegt dat ze de toekomst kan zien), die enige jaren geleden zei: "A star will appear, Argaman - Initials of Ariel, Refael, Gavriel, Michael, Nuriel (angels). The star will announce Moshiach's arrival but only very few will know that it appeared. It will be able to be seen from the East. It is a very big, shiny and colorful star, bigger than a regular star. It will appear for a minute or 2 and afterwards, a gigantic golden halo will appear around it and then they will both disappear. This can be seen on a cloudless nite."

De vraag is echter wat men van de week in Israël heeft gezien. Als we de tweede foto bekijken op de genoemde blog, welke een uitvergroting is van de eerste, dan zien we dat deze "ster" een schijngestalte heeft.

Nu wil het geval dat alleen planeten een schijngestalte kunnen hebben. Gewone sterren zijn te ver weg en doordat ze zelf licht uitstralen zijn ze altijd als een stip zichtbaar. De observatie maakt melding dat het object in de vroege ochtend zichtbaar was. Dat betekent dat het niet Mercurius en Jupiter kan zijn want die zijn op dit moment alleen in de avond zichtbaar. Mars is in het zuiden zichtbaar, zo blijft alleen de planeet Venus over en deze was inderdaad op dat moment in het oosten zichtbaar.


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen