‹ Ster van Bethlehem: KomeetSter van Bethlehem: Kometen, Novae en Supernovae ›
Ster van Bethlehem: Simeon
Gepubliceerd op 08-12-2005

"Een licht tot verlichting der Heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israel."

Staten Vertaling, Lucas 2: 32

Voor Simeon geldt het zelfde als voor de herders, de belangrijke zaken die hem door de Heilige Geest waren ingegeven, werden doorgegeven aan Jozef en Maria en op schrift gesteld door de arts Lucas, maar zijn niet opgeslagen in de annalen van de wereldse leiders.
Nu zijn er weliswaar theologen die denken dat deze Simeon een belangrijk man was, zij baseren dat op de zinsnede "Er was een man in Jeruzalem", zij beweren nu dat dit alleen wordt gezegd van mensen die belangrijk waren. Zie bijvoorbeeld John Gill "Not in Nazareth, or Bethlehem, but in Jerusalem, the metropolis of the nation: one that lived there, was an inhabitant of that city, and a person of fame and note. So Joseph ben Jochanan is called איש ירושלם a man of Jerusalem, an inhabitant of that place. (Luk 2:25, Pirke Abot. sect 4. 5.).
Als dit inderdaad zo is, dan moeten we zoeken naar priesters die deze naam hadden.

Nu wordt er in de joodse literatuur vermelding gemaakt van een Simeon de rechtvaardige (הצדיק, Pirke Abot, sect. 2. T. Bab. Yoma, fol, 69. 1. T. Hieros. Yoma, 3. & 43. 3.), deze kan het echter niet zijn daar deze een aantal jaren hiervoor leefde en al gestorven was.
Ook is het idee geopperd dat het Rabban Simeon de zoon van Hillel was, echter hoewel het tijdstip klopt, blijkt uit de Bijbel dat hij aan het einde van zijn leven was, terwijl deze Rabban Simeon juist aan het begin van zijn carriëre stond, wat dus niet met elkaar strookt.

We kunnen dus bij gebrek aan gegevens deze Simeon niet nader identificeren, belangrijker is zijn boodschap en die is ons overgeleverd.


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs