‹ Autorijden in IsraëlPasen: Internetresources kalenderberekening ›
Pasen: de geestelijke rechtbank (3)
Gepubliceerd op 20-02-2006

Na de beïndiging van het voorverhoor laat Annas Christus opnieuw binden (Joh 18:24) en zendt Hem naar het Sanhedrin (Mat 26:57; Mark 14:53; Joh 18:24). Het vreemde is dat de officiële zittingszaal niet wordt gebruikt. De leden worden verwacht (op aangeven van de boden?), in het huis van de hogepriester Kajafas. Waarschijnlijk is dit gebeurd om zo min mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het publiek. Echter door de keuze van deze plaats, is de zitting onwettig.

In de nacht spoeden de leden van het Sanhedrin zich door de straten van Jeruzalem naar het huis van Kajafas, want de zitting met zo snel mogelijk beginnen. Ook dit is onwettig: Een zitting, waarin belangrijke zaken zoals die van Christus behandeld werden, moest bij dag beginnen en bij dag eindigen. Bovendien is het zeer de vraag geweest, of de drie en twintig leden, die bij zul een zitting minimaal tegenwoordig moesten zijn, wel aanwezig zijn geweest.

Krachtens zijn ambt van hogepriester is Kajafas voorzitter van het Sanhedrin. Zoals reeds eerder gezegd, is Kajafas de schoonzoon van Annas en behoort ook hij tot de partij der Sadduceëers. Ook is hij degene geweest, die de Joden geadviseerd had, dat het van nut was, dat één mens voor het volk stierf (Joh 18:14). Dat was geweest, toen het Sanhedrin, na de opwekking van Lazarus (de broer van Maria), beraadslaagde, wat zij met Christus doen zouden (Joh 11:47-48). Kajafas is dus de rechter en de taak van een rechter is, de beklaagde te ondervragen, de getuigen te verhoren, en daarna de mate van straf te bepalen. Echter bij deze rechter staat het vonnis reeds van te voren vast. Bij hem geen zoeken naar het recht. Bij hem is alleen maar zoeken naar datgene, wat het van te voren vaststaande vonnis mogelijk zal maken.

De beklaagde is Christus, God en mens, die gekomen was om Zijn leven te geven voor de zijnen.


Tags: Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs