‹ Pasen: de bespottingRosh Chodesh Adar ›
Kerken zien elkaar voor de wereldlijke rechter
Gepubliceerd op 28-02-2006

Een van de trieste dingen die ik vandaag in het ND en het RD las, was dat de PKN een (wereldse) rechtzaak is begonnen tegen de HNHK.

Als eerste moest ik denken aan de Bijbelteksten "Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt." (Mat 5:25) en "Zo gij dan gerechtzaken hebt, die dit leven aangaan, zet die daarover, die in de Gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met den anderen broeder te recht, en dat voor ongelovigen. Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade? Maar gijlieden doet ongelijk, en doet schade, en dat den broederen." (1 Cor 6:4-8)

Blijkbaar is het al zo normaal geworden, dat normen en waarden welke in de Bijbel staan, zoals bovenstaande, als eerste opzij worden gezet. Blijkbaar is het niet meer mogelijk op een normale manier hierover te praten. Blijkbaar is de naam van de kerk een merknaam geworden, dat het niet meer "Nederlandse Hervormde" mag dragen. Volgens mij is hervorming in het denken heel wat noodzakelijker dan nu te gaan protesteren over de naamgeving van Nederlandse kerken, pas dan is er echt herstel mogelijk, maar nu wordt de basis van het geloven volledig uit het verband gerukt.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin