‹ Kinderdoop (2)Studiebijbel ›
Volwassendoop
Gepubliceerd op 16-11-2006

Na een aantal argumenten voor de kinderdoop te hebben behandeld deze keer argumenten voor de volwassendoop:

 1. Er is in de Bijbel sprake van één christelijke doop die staat in het teken van eenheid.
 2. De doop wordt in de Bijbel alleen bediend aan mensen die tot persoonlijk geloof in Jezus zijn gekomen, zie bijv. Hand. 8: 37 (die wedergeboren zijn, vgl. Joh. 3:5). Dit geldt ook voor alle leden van het huisverband waarbinnen de doop plaatsvindt. Bijv. Hand. 16: 34 "en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot geloof in God was gekomen."
  • Als er "huizen" gedoopt worden staat er nergens expliciet dat er kleine kinderen bij waren. De "huis-teksten" zijn dus geen bewijs voor de kinderdoop.
  • De aanduiding "het gehele huis" hoeft niet per se ieder lid van het huis te omvatten. Zo stierf Saul met zijn ganse huis (1 Kron. 10:6), maar Sauls zoon Isboseth bleef in leven (2 Sam. 2:8).

  In Col. 2 slaat besnijdenis op de besnijdenis van het hart (= wedergeboorte) en niet op de doop (Rom. 2: 28 en 29; Fil. 3:3, voorzegd in het OT: Deut. 30:6). (Kinderdoper: horen innerlijke en uiterlijke reiniging dan niet bij elkaar?, bijv. Hand. 22:16)
 3. Kinderen van gelovige ouders maken deel uit van Christus' Lichaam en de gemeente, maar zij zijn er geen lid van. Want alleen door de geloofsdoop kun je lid worden.Zie 1 Cor 12: 13 "want door één Geest zijn wij ook tot (Grieks eis "naar, naar binnen") één lichaam gedoopt. Je wordt Christus' Lichaam "binnengedoopt".
  • Sommigen zijn van mening dat kleine kinderen zondeloos zijn.
  • Anderen wijzen erop dat kinderen van (een) gelovige ouder(s) volgens Paulus niet onrein zijn (1 Cor. 7:14). Zij hebben geen doop nodig! Wel kunnen ze aan de Heer worden opgedragen. De ouders ontvangen de kinderen vervolgens terug om hen gelovig op te voeden, tot zij zelf een keuze voor de Heer kunnen maken.
  • Het opdragen wordt vaak onderbouwd met (een van) de volgende teksten: Luk 2: 28; 1 Sam. 1: 11, 22, 28; MarK. 10: 13-16 (=zegenen van kinderen).
 4. Dopen betekent "onderdompelen". Een andere vorm is (meestal) niet toegestaan:
  • Er wordt in Titus 3: 5 gesproken over het bad der wedergeboorte (vgl. Ef. 5:26).
  • Ook Johannes doopte daar waar veel water was (Joh. 3:23).
  • Volgens Mat. 3:16 steeg Jezus na Zijn doop op uit het water.
  • De doop wil zeggen dat je met Christus begraven wordt en met Hem opstaat; de "oude mens" gaat het graf in en de "nieuwe mens" komt uit het water omhoog (Rom. 6: 1 t/m 14). Hoe kun je nu begraven worden als je boven water blijft? (Kinderdoper: er staat toch gedoopt in [=eis] Christus, daar gaat het toch om?!)
 5. Voor "volwassenen" geldt: zonder persoonlijk geloof geen behoud.Volgens anderen: zonder persoonlijk geloof en daarop volgende doop geen behoud. Mark. 16: 16a: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.
Opgeslagen onder: Doop


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel