‹ Christenvervolging: TurkijeEn de sterren des hemels vielen op de aarde... ›
Synopsis: de eerste brief van Johannes
Gepubliceerd op 24-11-2006

Hierbij een eerste opzet om een korte samenvatting te geven van de verschillende Bijbelboeken. Als eerste de eerste brief van Johannes:

Synopsis:

 1. God is leven en licht
  1. Geopenbaard in Christus (hoofdstuk 1:1-2)
  2. Kenmerken van discipelschap (1:5-2:2)
  3. Gehoorzaamheid als bewijs van discipelschap (2:3-11)
  4. Waarschuwingen en bemoedigingen (2:12-29)
 2. God is liefde
  1. Het kindschap van de gelovigen (3:1-2)
  2. Bewijs van kindschap door rechtvaardig leven (3:3-10)
  3. Broederliefde als uiting van geestelijk leven (3:11-15)
  4. Zekerheid en gebedsverhoring (3:19-22)
  5. Geloof en liefde noodzakelijk voor onze omgang met God (3:23-24)
 3. Het beproeven van de geesten
  1. Hun houding t.o.v. de menswording van Christus (4:1-3)
  2. Kenmerken van de antichrist (4:4-6)
 4. De goddelijke liefde(4:7-21)
 5. Overwinnend geloof en liefde
  1. Leven in liefde en gehoorzaamheid (5:1-3)
  2. Het overwinnend geloof (5:4-5)
  3. Goddelijke getuigen in hemel en op aarde (5:6-9)
  4. Het getuigenis van Gods Geest (5:10)
  5. De gave van het eeuwig leven (5:11-13)
  6. De zekerheid van gebedsverhoring (5:14-15)
  7. Onze houding tegenover wie zondigt (5:16)
  8. Het "uit God geboren zijn" (5:18-20)


Tags: 1 Johannes, Synopsis

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Boeken algemeen