‹ Barnevelds kerklevenChristenvervolging: China ›
De hongerigen onder u
Gepubliceerd op 14-12-2006

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Mattheüs 25: 35

Vandaag las ik in Barneveld Vandaag dat sommige politieke partijen "kritiek hadden op de voedselbank", omdat het erop lijkt dat de gemeente Barneveld deze organisatie tijdelijk gratis onderdak heeft gegeven in de leegstaande oude bibliotheek. Waar ik me om verbaasde, waren de argumenten die werden gegeven: "dat die [=de Voedselbank] z'n eigen vraag creëert", "het uitdelen van gratis voedsel doorkruist ook de opvoedende werking van de schuldhulpverlening", "het opzetten van een voedselbank kan een reflex zijn, ten onrechte omdat het in feite symptoombestrijding is".

Het is al triest dat er voedselbanken nodig zijn, nog triester is het dat dit allemaal particuliere initiatieven zijn. Het wordt helemaal triest, dat de politiek hier dan ook nog eens tegen ingaat. Natuurlijk hebben ze gelijk dat het symptoombestrijding is, in een rijk land als Nederland mag je verwachten dat de overheid de armoede bestrijd. Maar als deze dat (bijna) niet doet dan is het logisch dat de eerste basis behoefte wordt gegeven, nl. door simpel brood te geven.
Ik zie het dan ook als een misplaatste grap, als een politicus vrolijk durft te zeggen: "En wie weet heeft een nieuw kabinet tegen die tijd de voedselbanken overbodig gemaakt". Want inderdaad, zonder voedselbanken is tegen de tijd dat er een nieuw kabinet is het probleem overbodig: de doelgroep is dan gestorven van de honger.

Ik adviseer deze (christelijke) politici dan ook de rest uit Mattheüs 25 te lezen:
Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; (Mat. 25: 41-42)


Tags: Politiek, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Politiek, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin