‹ Postzegels IsraëlOver oorlog, wijnstok en vijgenboom ›
Groningen Qumran Institute Symposium 2008
Gepubliceerd op 11-02-2008

Wat is de bijdrage van de Dode Zeerollen aan het onderzoek naar vorming van de Bijbelse canon? Deze vraag staat centraal tijdens een internationaal symposium waar toonaangevende onderzoekers op 28 en 29 april in Groningen bijeenkomen.

Het recente onderzoek naar de geschiedenis van de Bijbelse canon laat een verschuiving zien van een min of meer statisch idee van canonisatie naar een procesmatige opvatting (canonical process). Tot voort kort werd aangenomen dat de omvang en de precieze tekst van de Bijbel halverwege de eerste eeuw n. Chr., tegen het einde van de Tweede Tempelperiode, vastlag. Deze tekst was maatgevend, zowel in ritueel en ethisch als in leerstellig opzicht. Daartegenover stelt het concept van canonical process dat er op dat moment nog geen canon was, omdat het proces van canonvorming nog bezig was. Het onderzoek naar de Dode Zeerollen heeft een cruciale rol gespeeld bij deze paradigmaverschuiving.

In het nieuwe concept van canonical process vormt de notie van ‘gezaghebbende geschriften’ (authoritative scriptures) een belangrijk, maar nog onvoldoende doordacht element. Doel van de conferentie is deze notie aan de orde te stellen aan de hand van concrete teksten en groepen van teksten. Wat wordt bedoeld met ‘gezaghebbende geschriften’? Welke concepten van gezag spelen een rol in de verschillende tradities? Op deze manier kan het begrip van het proces van de ‘verschriftelijking’ (scripturalization) van religie, en meer specifiek van het canoniseringproces tegen het einde van de Tweede Tempelperiode worden verhelderd en aangescherpt.

Het symposium dient een wetenschappelijk doel, maar is ook maatschappelijk relevant. In het licht van recente discussies over de Westerse en Nederlandse canon, waarbij de Bijbel een belangrijke rol speelt, heeft de vraagstelling van de conferentie naar de historische achtergrond en de verschillende aspecten van gezaghebbende geschriften rond het begin van onze jaartelling ook actualiteitswaarde. De bijeenkomst staat nadrukkelijk open voor andere belangstellenden.

Voor deelname van te voren aanmelden via de website van het Qumran Institute, ook voor verdere informatie zie hun website.


Tags: Algemeen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker