‹ Groningen Qumran Institute Symposium 2008Philemon en Baucis ›
Over oorlog, wijnstok en vijgenboom
Gepubliceerd op 11-02-2008

En Juda en Israël woonden zeker, een iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, van Dan tot Ber-séba, al de dagen van Sálomo.
1 Koningen 4: 25

Hoort naar Hizkía niet; want zo zegt de koning van Assyrië: Handelt met mij door een geschenk, en komt tot mij uit, en eet, een ieder van zijn wijnstok, en een ieder van zijn vijgeboom; en drinkt een ieder het water zijns bornputs;
2 Koningen 18: 31; Jesaja 36: 16

Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken.
Micha 4: 4

Vorige maand beschreef ik de rol van de wijnstok en de vijgenboom in de fabel van Jotham. Toen wees ik al op het feit dat beiden symbool stonden voor overvloed en vrede. Dr. Claude Mariottini gaat vandaag in het artikel "Of Wars, Vines, and Fig Trees" op zijn blog hier dieper op in.


Tags: Oorlog
Gerelateerde onderwerpen: Oorlog

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Sieraden algemeen