‹ ChristenvervolgingLaurierboom ›
De vergankelijkheid van bloemen
Gepubliceerd op 05-06-2009

Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.
1 Petrus 1: 24-25

In de Bijbeltuin in Terschuur, staan bij de verschillende planten en bomen bordjes met een verklarende tekst erop. Bovengenoemde tekst stond samen met "In de Bijbel wordt de vergankelijkheid van het leven vaak vergeleken met een bloem. Daar tegenover staat de onvergankelijke waarheid van Gods Woord. Wij moeten niet op de vergankelijke dingen vertrouwen, maar op de Heere Die eeuwig trouw is." als verklaring bij de vele Anemonen en andere planten die in de Bijbel vaak als de "lelies van het veld" worden aangeduid. In Nederland is het moeilijk te zien, maar na de bloei verdorren deze schitterende planten en blijft een dor landschap over, totdat in het najaar de vroege regen komt en alles weer langzaamaan groen wordt.Tags: Flora

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel