‹ JohannesbroodboomAmandelbloesem ›
Dorsvloer
Gepubliceerd op 30-03-2010

Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden had.

Ruth 3:6

Na de oogst wordt het graan gedorst. Tijdens het dorsen staat men met een aantal mensen in een groep rond het graan, dat op een harde ondergrond, de dorsvloer, is uitgespreid. Men slaat met de dorsvlegel op het graan. Tijdens dit proces worden de korrels uit de aren verwijderd en blijven de graankorrels met het kaf, na het verwijderen van het stro, over. De korrels worden daarna in een wan opgegooid, zodat de wind het kaf en het stof afscheidt.

Meestal werd dit in de avonduren gedaan en ook daarna bleef men in de buurt van de dorsvloer. Het geheel was erg feestelijk. In Deut. 16:13 wordt dan ook het feest der loofhutten hiermee in verband gebracht. Vaak ging het er erg losbandig aan toe. Niet alleen de passages in Ruth waar de hoofdpersoon aan "de voeten" van Boaz ging liggen verwijst hiernaar, maar ook in Hosea wordt deze losbandigheid vermeld "gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens." (9:1)


Tags: Boerenleven, Feesten, Ruth, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Ruth, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel