Ruth
Ῥούθ G4503 "Ruth", רוּת H7327 "Ruth",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Ruth (boek),

Ruth (Hebr. רוּת, Gr. Ῥούθ) is een Moabitische vrouw, wiens geschiedenis word behandeld in het gelijknamige boek Ruth in het Oude Testament. Haar naam betekent "vriendschap".

Inhoud

Bijbel

Als Moabitische huwt Ruth met Machlon, een van de zonen van Naomi. Na het overlijden van haar man, zwager en schoonvader vergezelt zij, in eerste instantie samen met haar schoonzus Orpa, haar schoonmoeder Naomi naar Bethlehem. Noami wijst de twee op de benarde situatie en dat het voor hen beter is om in hun eigen land een nieuw leven op te bouwen. Orpa keert terug, maar Ruth blijft bij haar schoonmoeder en samen komen ze in Bethlehem. Hier, in een voor haar vreemde omgeving en als weduwe, dus zwak persoon in de maatschappij, werkt ze hard om samen met haar schoonmoeder te overleven. Tijdens de gersteoogst begeeft Ruth zich op het gebied van Boaz (= "in hem is sterkte") om aren te lezen. Boaz blijkt een losser van Elimelech, de overleden man van Naomi, te zijn en ook nog eens een rijk man. Boaz ziet wel wat in Ruth en zorgt ervoor dat ze op zijn veld aren blijft inzamelen tijdens de gerst- en tarwe-oogsten.

Op instructie van haar schoonmoeder Naomi, gaat Ruth op een avond naar Boaz om hem erop te wijzen dat hij een losser is. Hij verteld dat er nog iemand anders is, die het losserschap afwijst, waardoor Boaz met Ruth kan trouwen. Uit hun nageslacht kwam uiteindelijk koning David.

Ruth wordt in het Nieuwe Testament, in het evangelie naar Mattheus, genoemd in het voorgeslacht van Jezus Christus (Mat. 1:5).


Jodendom

Volgens een midrasj waren Ruth en Orpa zusters en dochters van de Moabitische koning Eglon (Ruth R. ii. 9; cf. Bab. Talmud, Sanhedrin 102b; Bab. Talmud, Sotah 47a; Bab. Talmud, Naz. 23a).


Kunst en Filmografie

In de loop der jaren zijn er verschillende films over de geschiedenis van Ruth gemaakt. Zo wordt Ruth  gespeeld door de Israëlische actrice Elana Eden in de film "The Story of Ruth" (1960). Zij wordt gespeeld door Sherry Morris in de video "The Book of Ruth: Journey of Faith" (2009). De film "For the Love of Ruth" (2015) toont een moderne hervertelling van het Bijbelse verhaal.


Koop nu