Eglon (koning)
עֶגְלוֹן H5700 "Eglon",

Zie ook: Moab, Personen, Namen,

Eglon (Hebr. עֶגְלוֹן `Eglown, van עֵגֶל 'egel H5695 "kalf"); Koning van Moab, vermoord door de richter Ehud.

Inhoud

Bijbel

Koning Eglon had gebruik gemaakt van de zwakte van de Israëlieten en veroverde Jericho, de Palmstad (Richt. 3:13). Als een echte potentaat hief hij zware belastingen, welke voornamelijk bestond uit goederen in natura. Na 18 jaar kwam de linkshandige Ehud op het toneel welke als taak had om de zware belastingen te overhandigen aan Eglon. Dat van Ehud wordt gezegd dat hij linkshandig is lijkt op het eerste gezicht onbelangrijke informatie. Want wat maakt het ons nu uit of een rechter links of rechts was?! Uit het vervolg van het verhaal blijkt dat deze informatie toch wel belangrijk is.

In die periode droeg men namelijk het zwaard aan de linkerheup om het dan gemakkelijk met de rechterhand te kunnen trekken. Doordat Ehud linkshandig was en het zwaard dus met zijn linkerhand trok, was het voor hem gemakkelijker om zijn zwaard aan zijn rechterheup te dragen. Voor de veiligheidsbeambten, die Eglon moesten beschermen, was het normaal om alleen die linkerheup te fouilleren omdat (bijna) iedereen daar zijn wapen droeg.

Om het juk van Eglon en de Moabieten van zich af te werpen, bedacht Ehud een simpel maar doeltreffende plan. Hij maakte een kort tweesnijdend zwaard van ongeveer 45 centimeter lang en verborg dat aan de rechterkant onder zijn kleren. Bij zijn bezoek aan Eglon bood hij de schatting aan en vertrok met zijn dragers. Na een paar kilometer waren ze bij Gilgal en toen ging hij terug met de mededeling dat hij een geheime boodschap had voor Eglon zelf. Deze laatste had zich net teruggetrokken om zijn behoefte te doen. Nu is het over het algemeen zo dat de toiletruimte een schitterende plek is om in alle rust geheime informatie over te dragen en ook in die tijd maakte men daar gebruik van. Ehud zit daar samen met Eglon en haalt daar zijn zwaard te voorschijn en stoot die door Eglon’s vadsige buik. Het ging met zoveel geweld dat zelfs het handvat wordt bedekt door het vet en dat de stront eruit spoot. (een detail welke in veel vertalingen wordt weggelaten).

Vervolgens gaat Ehud weg, nadat hij eerst in alle kalmte de deur op slot heeft gedaan, en ging naar Sehirath. Daar blies hij op de sjofar en verzamelde de Israëlieten en vielen de Moabieten aan. Tijdens deze slag vielen meer dan 10.000 Moabietische soldaten. De zege was zo totaal, dat Moab onderworpen werd en dat Israël meer dan 80 jaar vrede had.


Jodendom

Volgens een Midrash waren Orpa en Ruth zusters van elkaar en de dochters van deze koning Eglon (Ruth R. ii. 9; cf. Bab. Talmud, Sanhedrin 102b; Bab. Talmud, Sotah 47a; Bab. Talmud, Naz. 23a). Volgens dezelfde Midrash en een verwijzing in de Talmoed zou Eglon de zoon of kleinzoon zijn geweest van Balak (Num. 22:4; Bab. Talmud: Sanhedrin, 105b). Zeer waarschijnlijk om David een koninklijke afstamming te bezorgen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!