‹ Comentario Bíblico del CVBNe’ot Kedumim ›
Verzoening
Gepubliceerd op 18-09-2010

Vandaag is het Yom Kippur, ofwel de grote Verzoendag een van de grote feesten van de Joden. In oa. Lev 16:29, 31, 23:27 en Num 29:7 lezen we de instelling ervan, nl.  op de tiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; u moet uzelf dan verootmoedigen, geen enkel werk mag u dan doen.

Op zo'n dag wordt gevast en is gewijd aan eigen onderzoek en aan volle inkeer. De joodse geleerde Maimonides bracht het op de volgende manier onder woorden: ontwaakt gij die dommelt en in diepe slaap is. Onderzoek uw daden en brengt u tot inkeer en denkt aan uw Schepper! Gij, die in het onwezelijke van de tijd de waarheid hebt vergeten of het hele jaar achter nietigheden dwaalt waar geen baat bij is, kijk in uw binnenste en kijk naar uw handelingen en gedragingen. En ieder wie het aangaat, verlaat de verkeerde weg en verwijder alle lelijke gedachten en slechte voornemens!

Nu is zo'n dag niet alleen voor Joden belangrijk, ook wij kunnen veel van zo'n dag leren. Paulus roept on dan ook op in Ef 4:1-3 "tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede" een levenswijze "die overeenkomstig met het beeld van God is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid" (Ef 4:24). In dit hoofdstuk geeft Paulus de vergelijking met een jas, dat we de oude mens moeten afdoen en de nieuwe mens moeten aandoen.

De oude mens is belust op macht en bijna alles wat we doen is om ons imago op te vijzelen. Een grote auto, een eigen huis, goede carrière en we schromen daarbij niet om anderen te vertrappen, zolang we maar ons doel bereiken.  De Yom Kippur is een dag die al deze dingen aan de kaak stelt en ons laat zien dat niet ons imago belangrijk is maar dat we ons moeten richten op een betere levenswandel, niet alleen richting God maar ook naar andere mensen. Vandaar dat Paulus besluit met laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft (Ef 4:31-32).

Als we dit serieus nemen en hier zelf mee beginnen, dan zal de wereld er heel wat beter uit gaan zien. Ik wens jullie allemaal een goede Yom Kippur toe.


Tags: Efeziërs, Feesten, Leviticus, Numeri, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel