‹ ChristenvervolgingDavid en Goliath gladiatoren? ›
Dolik
Gepubliceerd op 04-03-2011

Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn.

Mattheüs 13:26 (HSV)

Toen Jezus de gelijkenissen vertelde van de zaaier, het onkruid tussen de tarwe, het mosterdzaad, valt het op dat Hij toen in Galilea was (cf. Mat. 13:1). Galilea was de graanstreek van Israël en deze gelijkenissen moeten voor de mensen bekend in de oren hebben geklonken. Bij het zaaien hadden ze vaak gezien dat een deel tussen op rotsachtige bodem terecht kwam en hadden ze niet vaak genoeg de vogels verfoeit die achter hen aanvlogen om het gestrooide zaad op te pikken. Zo ook met het onkruid, vroeger toen men nog niet de moderne technieken had zoals wij die kennen was onkruid een groot probleem. En het ergste was als er onkruid zoals het giftige Dolik tussen het kostbare tarwe kwam en het onkruid was bijna niet te onderscheiden van de tarwe. Om die reden werd pas als de Dolik bijna rijp was pas gewied.

De vraag is natuurlijk, hoe weet ik dat het om Dolik gaat en niet om een ander soort onkruid. Het antwoord is heel simpel, in de Griekse grondtekst staat zizania wat samenhangt met het Aramese zonin en het Arabische zuwan. En allemaal heeft het de betekenis van Dolik. Het is dan ook opvallend dat bijna alle Nederlandse vertalingen het vertalen met "onkruid", de enige uitzondering is de Naardense vertaling die correct raaigras (een ander woord voor Dolik) geeft.


Tags: Dolik, Flora, Mattheüs
Gerelateerde onderwerpen: Dolik, Mattheus

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij