‹ Een complot tegen Israël (4) AmalekDe zuilen van Salomo ›
Keurmerk voor wonderen...
Gepubliceerd op 08-10-2011

De laatste tijd verschijnt de naam van Mattheus van der Steen weer in de krantenkoppen omdat de geclaimde genezingen die hij in Birma heeft gedaan gedaan niet hebben plaatsgevonden. Persoonlijk heb ik altijd al moeite gehad als iemand gaat rondbazuinen dat hij mensen heeft genezen in een ver en moeilijk te controleren land, temeer daar in de Bijbel vaak wordt opgeroepen dat degenen die genezen zijn hun mond moeten houden (cf. Mark. 6:43). Maar goed dat terzijde, als reactie op deze aantijgingen vindt deze directeur van TRIN dat er nu een keurmerk op wonderen moet gebeuren.

Nu zullen veel mensen het niet weten maar zo'n keurmerk bestaat al. In Lukas 13:23 vraag iemand aan Jezus Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? en het antwoord hierop is toch wel gelijk aan het veronderstelde keurmerk die TRIN wil hebben:

24 Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25 namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26 Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God. 30 En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Het keurmerk is dat je in de hemel komt of niet, mensen die alleen maar op winstbejag uit waren en deden alsof ze anderen konden genezen om zo alleen meer rijker en bekender te worden zullen niet worden erkent. Terwijl die blinde Birmezen die, of ze nu wel of niet kunnen zien, bleven geloven in Jezus wel naar binnen mogen.

Waarom zijn er altijd charlatans die op allerlei manieren proberen mensen te beïnvloeden alleen maar om eigen gewin. Waarom zijn er altijd goedgelovige mensen die hier altijd weer intrappen. Misschien moeten we wat meer de Bijbel lezen en doen wat daar instaat, niet alles aan de grote klok hangen, maar gewoon geloven dat God ons zal leiden.


Tags: Pseudo-religie, Uncategorized, Wonderen
Gerelateerde onderwerpen: Wonderen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij