‹ Bijbelquiz (106)De koning gegijzeld... ›
Goed in Gods ogen?
Gepubliceerd op 22-01-2012

Als een christelijke organisatie onder vuur komt te liggen, dan valt het altijd weer op dat er allerlei (pseudo)theologen zijn die weten aan te tonen waarom zo'n christelijke organisatie het aan het verkeerde eind heeft. Sinds een paar dagen ligt zo de homotherapie van de hulporganisatie Different onder vuur en één van de deskundigen is een zekere Elhorst die theoloog is. Wat me opviel was de volgende uitspraak die van hem zou zijn en welke ik las in Trouw:

Volgens Elhorst, die theoloog is, is met homoseksualiteit niets mis. "Niet alleen medisch, psychologisch, en seksuologisch is het denken over homoseksualiteit gevorderd. Ook in de theologie zijn we een stuk verder. Het is geen zonde, het is goed in Gods ogen."

Vooral het laatste stukje viel me op en ik vroeg me af op basis van welke theologie hij concludeert dat homofile geen zonde is en dat het goed is in Gods ogen. Nu weet ik dat theologie als wetenschap tegenwoordig meer is dan alleen de bestudering van het christelijke geloof, maar daar de term "theologie" afkomstig is uit de christelijke traditie en ook tegenwoordig daarom nog overwegend gebruikt wordt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom, ga ik ervan uit dat Elhorst zich baseert op de theologie van het christelijke geloof, temeer daar het gaat in een verweer tegen een christelijke organisatie.

Een van de aspecten van deze theologie is dat de Bijbel Gods woord is of op zijn minst een menselijke visie is van Gods woord. De vraag is dan ook of er in de Bijbel iets staat waaruit blijkt dat praktiseren van homofilie geen zonde is en zelfs goed zou zijn in Gods ogen. Ik heb lang moeten zoeken, maar geen tekst kunnen vinden die dit praktiseren aanmoedigde, op deze na: ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ (Gen. 19:5 NBV). Weliswaar is strikt genomen hier geen sprake van homofilie maar van bestialiteit (=seks tussen verschillende wezens, in dit geval engelen en mensen). Alle andere teksten blijken het praktiseren af te wijzen. Zo lezen we dat geen enkel Israëlitisch meisje als hoer bij een tempel mag zitten en geen enkele Israëlitische jongen als schandknaap (Deut. 23:17 [18] NBV). Of om het explicieter uit te drukken: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk (Lev. 18:22 NBV).

Volgens het Oude Testament wordt dit praktiseren dus afgekeurd en is het een gruwel in Gods ogen en niet goed in Gods ogen. Maar we zijn in de theologie een stuk verder, dus mag je verwachten dat in het Nieuwe Testament het wordt goedgekeurd. Tegen de Corinthiërs, toen een verlichte stad, werd gezegd "Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders" (1 Cor. 6:10 [9] NBV), waarbij in de grondtekst met "knapenschender" een man wordt bedoeld die met jongens slaapt (toen een veelvoorkomend gebeuren). In een ander gedeelte wordt dit duidelijker gemaakt: "Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald" (Rom. 1:26-27 NBV).

Inderdaad zien we hier een verandering in Gods denken, Hij levert ze uit aan deze homofiele verlangens omdat ze van Hem zijn afgedwaald. Ook hier zie ik dus nog steeds niet Elhorst's bewering "Het is geen zonde, het is goed in Gods ogen" gestaafd. Nu kan het zijn dat er nieuwe tekstfragmenten zijn gedaan van deze Bijbel-gedeelten waarop men dit nu anders moet vertalen, maar ik heb die niet kunnen vinden. Mijn conclusie is dan ook dat volgens de christelijke theologie Elhorst's bewering niet correct is en dat hij dus zich of op een theologie van een andere godsdienst baseert of zijn mening stoelt op iets anders dan de Bijbel.

Tot slot de disclaimer omdat ik natuurlijk wil voorkomen dat het COC, CHJC, LKP of andere organisaties over dit artikel vallen: Het doet er niet toe of ik het er al dan niet mee eens ben, ook geef ik geen waardeoordeel over de therapie bij Different. De teksten die zijn gebruikt komen uit de Bijbel, welke de basis is voor het christelijk geloof, en deze wijzen net als verschillende niet aangehaalde Bijbelteksten het praktiseren af.

UPDATE: een vervolg is hier te vinden.


Tags: Homofilie, Theologie, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Homofilie, Theologie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Cadeauwinkel