‹ IJdelheid is niets dan lucht en leegteBiblioblogNED Top 30 ›
Prediker: Niets nieuws onder de zon
Gepubliceerd op 01-02-2012

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.

Er is niets nieuws onder de zon.

Prediker 1:9 (HSV)

Een van de thema's die we steeds weer terugvinden in Prediker is de uitdrukking "niets nieuws onder de zon". De passage komt 27 maal voor (1:9, 14; 2:11, 17, 18, 19, 20, 22; 3:16; 4:1, 3, 7, 15; 5:12, 17; 6:1, 5, 12; 8:9, 15, 17; 9:3, 6, 9, 11, 13; 10:5) en daarnaast komen we ook nog eens drie maal de passage "onder de hemel" (1:13; 2:3; 3:1) tegen.

Hieruit blijkt dat dat de schrijver Salomo zich niet alleen beperkte tot zijn eigen land en volk, maar een universeel perspectief had, hij bekijkt het leven vanuit de mens op aarde zonder de hulp van een speciale openbaring van God. Vanuit dit gezichtspunt kan alles zinloos en zelfs belastend zijn. Want waarom zou je hard werken, iedereen heeft dat al gedaan en aan het einde van je leven kun je je afvragen wat het nut van al dat ploeteren is geweest.

Maar daar staat tegenover dat de christen zich mag beroepen op 1 Cor. 15:58 "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere" (HSV). Hier wordt niet vanuit een aards perspectief gekeken, maar van een goddelijk perspectief en dan blijkt dat al ons handelen niet nutteloos is, maar terdege er wel toe doet.


Tags: Bijbelstudie, Prediker
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken