‹ Er is weer broodBijbelquiz (161) ›
Ruth: Terugkeren
Gepubliceerd op 10-03-2013

Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda

Ruth 1:7b (HSV)

Als we dit hoofdstuk lezen dan valt op hoe vaak dit woord hier wordt gebruikt. Van de 12 keer heeft het zes keer betrekking op terugkeer naar Bethlehem (vs. 6, 7, 10, 21 en 2x in 22) en zes keer naar een doel in Moab (vs. 8, 11, 12, 2x in 15, 16). Hieruit blijkt dat het een kernwoord is. Opmerkelijk is dat in de strikte zin des woords dit alleen van Naömi gezegd kan worden, daar Orpa en Ruth nog niet eerder in Juda of Bethlehem zijn geweest (of althans dat wordt niet in de tekst vermeld), we moeten er dan ook van uitgaan dat het ook de betekenis heeft van "in de juiste richting gaan", nl. naar het land van God, dit wordt ondersteund door het feit dat ze om dezelfde reden als Naömi (vs 6) om ook deel te nemen aan het brood dat God gaf aan zijn volk en zich daarom aan te sluiten bij Zijn volk.

Dat de leefomstandigheden in Moab voor Orpa en Ruth slechter zou zijn valt uit de tekst niet op te maken, daar we later lezen dat Orpa alsnog niet meegaat en terugkeert naar Moab. Voor hen was er dus niet de noodzaak, zoals die 10 jaar daarvoor gold voor Naömi en haar gezin, nl. dat er een hongersnood was, op zijn hoogst zouden de sociale omstandigheden een rol kunnen spelen, zoals in het vorige vers is uiteengezet.


Tags: Bijbelstudie, Ruth
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Ruth

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech