1 Corinthiers 1:10

SVMaar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar [dat] gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.
Steph παρακαλω δε υμας αδελφοι δια του ονοματος του κυριου ημων ιησου χριστου ινα το αυτο λεγητε παντες και μη η εν υμιν σχισματα ητε δε κατηρτισμενοι εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη γνωμη
Trans.parakalō de ymas adelphoi dia tou onomatos tou kyriou ēmōn iēsou christou ina to auto legēte pantes kai mē ē en ymin schismata ēte de katērtismenoi en tō autō noi kai en tē autē gnōmē

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Kerkscheuringen
Romeinen 12:16, Romeinen 15:5, Filippenzen 2:2, Filippenzen 3:16, 1 Petrus 3:8

Aantekeningen

Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar [dat] gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρακαλω
ik bid

-
δε
Maar
υμας
-
αδελφοι
broeders
δια
door
του
-
ονοματος
den Naam
του
-
κυριου
Heere
ημων
van onzen
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
ινα
dat
το
-
αυτο
hetzelfde
λεγητε
spreekt

-
παντες
gij allen
και
en
μη
geen
η
zijt

-
εν
onder
υμιν
-
σχισματα
scheuringen
ητε
zijn

-
δε
maar
κατηρτισμενοι
gij samengevoegd

-
εν
in
τω
-
αυτω
eenzelfden
νοι
zin
και
en
εν
in
τη
-
αυτη
een zelfde
γνωμη
gevoelen

Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar [dat] gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!