1 Corinthiers 1:14

SVIk dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;
Steph ευχαριστω τω θεω οτι ουδενα υμων εβαπτισα ει μη κρισπον και γαιον
Trans.eucharistō tō theō oti oudena ymōn ebaptisa ei mē krispon kai gaion

Algemeen

Zie ook: Crispus, Gajus
Handelingen 18:8, Romeinen 16:23

Aantekeningen

Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευχαριστω
Ik dank

-
τω
-
θεω
God
οτι
dat
ουδενα
ik niemand
υμων
van ulieden
εβαπτισα
gedoopt heb

-
ει
-
μη
-
κρισπον
Krispus
και
en
γαιον
Gajus

Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!