2 Corinthiers 11:22

SVZijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.
Steph εβραιοι εισιν καγω ισραηλιται εισιν καγω σπερμα αβρααμ εισιν καγω
Trans.ebraioi eisin kagō israēlitai eisin kagō sperma abraam eisin kagō

Algemeen

Zie ook: Abraham, Hebreeër
Handelingen 22:3

Aantekeningen

Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εβραιοι
Hebreen
εισιν
Zijn zij

-
καγω
Ik ook
ισραηλιται
Israëlieten
εισιν
Zijn zij

-
καγω
Ik ook
σπερμα
het zaad
αβρααμ
van Abraham
εισιν
Zijn zij

-
καγω
Ik ook

Zijn zij Hebreen? Ik ook. Zijn zij Israelieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!