Efeziers 4:23

SVEn dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
Steph ανανεουσθαι δε τω πνευματι του νοος υμων
Trans.ananeousthai de tō pneumati tou noos ymōn

Aantekeningen

En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανανεουσθαι
dat gij zoudt vernieuwd worden

-
δε
En
τω
-
πνευματι
in den geest
του
-
νοος
gemoeds
υμων
uws

En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!