Ezra 2:61

SVEn van de kinderen der priesteren, de kinderen van Habaja, de kinderen van Koz, de kinderen van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, den Gileadiet, een vrouw genomen had, en naar hun naam genoemd was.
WLCוּמִבְּנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים בְּנֵ֥י חֳבַיָּ֖ה בְּנֵ֣י הַקֹּ֑וץ בְּנֵ֣י בַרְזִלַּ֗י אֲשֶׁ֣ר לָ֠קַח מִבְּנֹ֞ות בַּרְזִלַּ֤י הַגִּלְעָדִי֙ אִשָּׁ֔ה וַיִּקָּרֵ֖א עַל־שְׁמָֽם׃
Trans.ûmibənê hakōhănîm bənê ḥŏḇayyâ bənê haqqwōṣ bənê ḇarəzillay ’ăšer lāqaḥ mibənwōṯ barəzillay hagilə‘āḏî ’iššâ wayyiqqārē’ ‘al-šəmām:

Algemeen

Zie ook: Barzillai, Habaja
Nehemia 7:63

Aantekeningen

En van de kinderen der priesteren, de kinderen van Habaja, de kinderen van Koz, de kinderen van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, den Gileadiet, een vrouw genomen had, en naar hun naam genoemd was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מִ

-

בְּנֵי֙

de kinderen

הַ

-

כֹּ֣הֲנִ֔ים

der priesteren

בְּנֵ֥י

de kinderen

חֳבַיָּ֖ה

van Habája

בְּנֵ֣י

de kinderen

הַקּ֑וֹץ

van Koz

בְּנֵ֣י

de kinderen

בַרְזִלַּ֗י

van Barzillai

אֲשֶׁ֣ר

die

לָ֠קַח

genomen had

מִ

-

בְּנ֞וֹת

de dochteren

בַּרְזִלַּ֤י

van Barzillai

הַ

-

גִּלְעָדִי֙

den Gileadiet

אִשָּׁ֔ה

een vrouw

וַ

-

יִּקָּרֵ֖א

genoemd was

עַל־

en naar

שְׁמָֽם

hun naam


En van de kinderen der priesteren, de kinderen van Habaja, de kinderen van Koz, de kinderen van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, den Gileadiet, een vrouw genomen had, en naar hun naam genoemd was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!