Filemon 1:22

SVEn bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.
Steph αμα δε και ετοιμαζε μοι ξενιαν ελπιζω γαρ οτι δια των προσευχων υμων χαρισθησομαι υμιν
Trans.ama de kai etoimaze moi xenian elpizō gar oti dia tōn proseuchōn ymōn charisthēsomai ymin

Algemeen

Zie ook: Herberg
Filippenzen 1:25

Aantekeningen

En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αμα
tegelijk
δε
En
και
ook
ετοιμαζε
bereid

-
μοι
mij
ξενιαν
een herberg
ελπιζω
ik hoop

-
γαρ
want
οτι
dat
δια
ik door
των
-
προσευχων
gebeden
υμων
uw
χαρισθησομαι
zal geschonken worden

-
υμιν
ulieden

En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!