Filippenzen 2:28

SVZo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.
Steph σπουδαιοτερως ουν επεμψα αυτον ινα ιδοντες αυτον παλιν χαρητε καγω αλυποτερος ω
Trans.spoudaioterōs oun epempsa auton ina idontes auton palin charēte kagō alypoteros ō

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken

Aantekeningen

Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σπουδαιοτερως
te spoediger
ουν
Zo heb ik dan
επεμψα
gezonden

-
αυτον
hem
ινα
opdat
ιδοντες
ziende

-
αυτον
gij, hem
παλιν
wederom
χαρητε
zoudt verblijden

-
καγω
en ik
αλυποτερος
te min zou droevig
ω
zijn

-

Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!